2551.“อานิสงส์การถวายยารักษาโรค”

“อานิสงส์การถวายยารักษาโรค” บุคคลได้บริจาคยารักษาโรคภัยไข้เจ็บก็ดีคนนั้นก็เรียกว่าเกิดมาภพใดชาติใดก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนร่างกาย ตั้งแต่เล็กจนถึงเฒ่าถึงแก่ อยู่สบายๆไม่เคยไปโรงพยาบาลสักที เป็นอานิสงส์ของผลบุญ หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

Read more

2143.พระพุทธเจ้าปรากฏ

พระพุทธเจ้าปรากฏ พระพุทธเจ้าเสด็จมานี่ ๔ ครั้ง มาโปรดอาตมา พระองค์ชี้ที่พระโมคคัลลาน์บอกว่า “นี่พระโมคคัลลาน์สาวกของเรา เธอต้องย้อมจีวรให้เหมือนโมคคัลลาน์สาวกของเรานะ” อาตมาอยู่กุฏิน้อยก็ย้อมสบงย้อมจีวร ย้อมยังไงก็บ่เลื่อมทองสักที เราทำความเพียรดีกว่า “ถ้าไม่เข้าใจในเรื่องนี้ จะนั่งอยู่เก้าอี้นี่ ไม่ลุกจากเก้าอี้นี้ไป ให้ตายอยู่เก้าอี้นี้แหละ” พอว่าอย่างนั้น ก็เหมือนกับพระพุทธเจ้ามาบอกว่า “เธอไม่ต้องย้อมจีวรให้มันเหนื่อย เธอปฏิบัติให้จิตใจนั้นหลุดพ้นจากกิเลส เธอจะได้สีนี้เอง”

Read more
error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ