2212.”เรื่องอดีตชาติก่อน”

“เรื่องอดีตชาติก่อน” ท่านอาจารย์มั่นพูดว่า สมัยพระโสณะกับพระอุตตระมาเผยแพร่พระพุทธศาสนา ในแคว้นสุวรรณภูมิคือ นครปฐมเดี๋ยวนี้ ท่านพระอาจารย์มั่นนี้ได้เป็นสามเณรน้อยมาด้วย ท่านว่าสมัยนั้นท่านข้องคาอยู่ในการปรารถนาพุทธภูมิ ท่านจึงไม่ได้สำเร็จมรรคผลอะไร ท่านกล่าวว่าสมัยนั้นน้ำทะเลขึ้นไปจรดกับจังหวัดสระบุรี หรือเขาวงพระจันทร์ ส่วนพระโสณะและพระอุตตระนั้นชอบใช้ไม้เท้าทางกกเป็น ๘ เหลื่อมทางปลายนั้นเป็น ๑๖ เหลื่อม ท่านว่าเมืองไทยเรานี้มีคนที่มีบุญวาสนามากมาเกิดบ่อยๆ และเป็นที่ชุมนุมของเทวดามเหศักดิ์ผู้มีฤทธิ์มาก ทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่น พระบรมสารีริกธาตุ ก็เสด็จมาอยู่ในเมืองไทย

Read more

1914.พระธาตุหลวงปู่มั่นเสด็จ

พระธาตุหลวงปู่มั่นเสด็จ คราวหนึ่งหลวงปู่อุ่น ชาคโร แห่งวัดดอยบันไดสวรรค์ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ได้เดินทางเข้ามากราบเรียนหลวงตามหาบัว เรื่องพระธาตุหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เสด็จมาเอง โดยหลวงปู่อุ่น ได้กราบเรียนท่านว่า มีความคิดจะสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิหลวงปู่มั่น ซึ่งมีพระธาตุอยู่แล้ว 2 องค์ จึงอยากได้เป็น 3 องค์ ตั้งจิตอธิษฐานว่า

Read more

1348. บอกแล้วยอมไม่ฟัง “หลวงปู่อุ่น วัดอุดมรัตนาราม” อาพาธหนัก..พูดห้ามพยาบาลไม่ให้แตะต้องตัว กลับไม่เชื่อ เลือดสาดเต็มห้องเลย

หลวงปู่อุ่น วัดอุดมรัตนาราม สกลนคร ขณะที่ท่านยังพักรักษาองค์อยู่ที่ตึกสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลสกลนครนั้น วันหนึ่งแพทย์สั่งให้เลือดท่าน แต่เนื่องจากไม่มีบุรุษพยาบาลจึงให้พยาบาลหญิงมา แต่ท่านได้บอกว่า ท่านรักษาศีลมานานหลายปี โยมผู้หญิงไม่เคยแตะต้อง อยากจะขอให้โยมผู้ชายมาจัดการให้ พยาบาลหญิงจึงไม่พอใจ หาว่าผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยไม่ให้ความร่วมมือ ครั้นตกลงว่าเมื่อหาโยมผู้ชายไม่ได้ จึงยินยอมให้โยมผู้หญิงเป็นผู้ทำ เมื่อเขาเอาเข็มแทงเข้าเส้นเลือดจากขวดที่ห้อยออยู่ในที่ที่มั่นคงถาวรแล้ว ปรากฏว่าหลังจากพยาบาลออกไปได้สักพัก ขวดเลือดที่ห้อยอยู่บนเสาที่แข็งแรง ก็เกิดตกลงแตกกระจาย ทำให้พื้นห้องแดงฉานไปด้วยเลือด

Read more
error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ