2579.หลวงปู่หิน ผู้​มีอายุยืนยาว 135 ปี

หลวงปู่หิน ปภงฺกโร ผู้​มีอายุ​ยืนยาว 135 ปี หลวงปู่หิน ปภงฺกโร อดีตเจ้าอาวาส วัดโพธาราม บ้านหนองอ้อน้อย ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น พระอริยสงฆ์ ๕ แผ่นดิน แห่งลุ่มน้ำพอง ท่านมีข้อวัตรปฏิบัติที่งดงาม และปฏิบัติเคร่งครัดตามพระธรรมวินัย เผยแผ่ธรรมมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เจริญรุ่งเรืองสืบมาอีกทั้งยังเป็นที่กล่าวขานกันว่า

Read more

2503.คุณไสยต่างๆที่ลอยมากลางอากาศจะตกลงในบาตรน้ำมนต์นั้นเป็นฟองเดือดฟู่

” ในยามหลวงปู่หินท่านปลุกเสกพระพิมพ์สมเด็จ ในพระอุโบสถ์วัดระฆังนั้น หลวงปู่จะเอาบาตรตั้งไว้ด้วย ขณะบริกรรมพระคาถาอยู่นั้น คุณไสยต่างๆที่ลอยมากลางอากาศจะตกลงในบาตรน้ำมนต์นั้นเป็นฟองเดือดฟู่พร้อมทั้งมีเสียงดังของวัตถุกระทบบาตรให้ได้ยินเนืองๆ ลูกศิษย์เคยสอบถามหลวงปู่ว่าเสียงดังนั้นเป็นอะไร หลวงปู่ตอบว่าเป็นพวกตะปู ก้อนหิน หรือของเเข็งที่เป็นคุณไสย์เเต่เป็นที่น่าประหลาดใจว่าเมื่อมาดูที่ก้นบาตรที่วางอยู่ก็ไม่เห็นมีอะไรอยู่มีเเต่น้ำมนต์เปล่าๆเท่านั้น ถามหลวงปู่ว่าคุณไสยเหล่านั้นหายไปไหน หลวงปู่ตอบว่า ถูกทำลายหมดโดยพระคาถาชินบัญชร “ หลวงปู่หิน อินทวินโยวัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯCr.SaRaN WiKi

Read more

831.พระเถระจารย์ ผู้มีวิชา”แปลงพลังจิตเป็นพลังกาย” จนมีพลังเหนือมนุษย์

ครูบาอาจารย์ สมัยก่อน สามารถแปรพลังจิต มาเป็นพลังกาย สามารถแสดงสิ่งที่เหนือมนุษย์ เช่นกระโดดขึ้นฟันมะพร้าว แบกก้อนหินขนาดสิบคนโอบ ตกจากที่สูงแล้วไม่เป็นไร หักดาลประตูด้วยการผลักเพียงครั้งเดียว หลวงปู่หิน วัดระฆัง เป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่รูปหนึ่งของวัดระฆังโฆสิตารามหลวงปู่ หินท่านมีความมุ่งมั่นในทางการเรียนวิชาไสยศาสตร์มาก เดินธุดงค์รุกขมูลตามป่าดงดิบประเทศพม่า พระตะบอง นครวัดได้ร่ำเรียน วิชาการต่างๆมากมาย ฝึกฝนกับพระคณาจารย์ต่างๆ โดยท่านได้เล่าให้คนใกล้ชิดฟัง ว่าสมัยท่านธุดงค์จากเขมรมาประเทศไทย

Read more

647. ครูบาอาจารย์ผู้มีวิชามหากำลัง

ครูบาอาจารย์ สมัยก่อน สามารถแปรพลังจิต มาเป็นพลังกาย สามารถแสดงสิ่งที่เหนือมนุษย์ เช่นกระโดดขึ้นฟันมะพร้าว แบกก้อนหินขนาดสิบคนโอบ ตกจากที่สูงแล้วไม่เป็นไร หักดาลประตูด้วยการผลักเพียงครั้งเดียว หลวงปู่หิน วัดระฆัง ท่านเคยเล่าให้คนใกล้ชิดฟัง ว่าสมัยท่านธุดงค์จากเขมรมาประเทศไทย ท่านได้แวะไปพักที่วัดแห่งหนึ่ง ที่อยู่ในป่า ที่วัดนั้นมีพระอยู่องค์เดียว เป็นพระที่มีอายุมากแล้ว เมื่อท่านไปพักที่วัดนั้น ความตั้งใจเดิม คิดว่าจะพักเพียงสองสามวัน

Read more
error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ