512. อ.ชุมบุกไปพิสูจน์หลวงปู่สีมั่น เทพอินโท

ตามประวัติหลวงปู่สีมั่น ท่านไม่ได้เป็นชาวสงขลา แต่เป็นคนเพชรบุรี เมื่อบวชเรียนแล้ว ได้ธุดงค์ไปตามที่ต่างๆ จนมาถึงรัตนภูมิ จ.สงขลา ชาวบ้านมีความเลื่อมใส จึงนิมนต์ให้ท่านสร้างวัด ท่านเห็นดีเห็นงามด้วย จึงเป็นที่กำเนิดวัดห้วยหลาด ตอนแรกก็สร้างเพียงกุฏิเล็ก ต่อมาก็เริ่มสร้างศาลา สร้างอุโบสถ แต่หลวงปู่สีมั่นท่านไม่รับตำแหน่งเจ้าอาวาส ท่านได้นิมนต์พระองค์อื่นมาเป็นเจ้าอาวาส แสดงถึงความไม่ยึดติด หลังจากที่ท่านมรณะภาพแล้ว วัดก็กลับมาเป็นวัดธรรมดา มีเจ้าอาวาสอีกหลายรูป

Read more
error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ