2539.ไม่อยาก…ไปนรก

ไม่อยาก…ไปนรก ผู้คุมนรก…ผู้ทำหน้าที่ในนรก ล้วนเป็นพระโสดาบันทั้งนั้น ต้องมีคุณธรรมความเที่ยงตรง ความยุติธรรมเท่านั้น จะหาผู้ไร้ความยุติธรรม ไปทำหน้าที่นี้ไม่ได้เลย กฏนรก กฏแห่งกรรมเที่ยงตรง ผิดกับกฎหมายโลก ที่มีการลบล้าง ยุบใหม่ ยัดใต้โต๊ะ ไร้ความยุติธรรม ล้างความผิด ใส่ความผิดให้ผู้อื่น มีแต่ในโลกมนุษย์ แต่ในนรกไม่มีผู้ปกครอง ผู้คุมนรกนี้ จึงมีแต่ผู้มีธรรม

Read more

2616.คนมาลักยิงก็หลายครั้ง ต้องอดทนและขันติอย่างที่สุด

” สมัยก่อน ที่ไหน ๆ ที่ว่าลำบากเราก็ไปมาหมดแล้ว ไปไหน ๆ ก็หาบกิเลสมันไปด้วยข้าวชาวป่า ชาวเขา แม้ว มูเซอ เราก็กินมาหมด.แต่มาที่นี่ ที่ตรงนี้(วัดสันติวนาราม อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี) ลำบากที่สุด เลวที่สุด​ ผู้คนมีมิจฉาทิฐิมากที่สุด​ ที่นี่คือสนามรบสำหรับเรา​ ต้องต่อสู้กับทุกอย่าง​คนมาลักยิงก็หลายครั้ง​

Read more

2602.โกเดี้ยนเศรษฐีผู้กลับใจ

โกเดี้ยนเศรษฐีผู้กลับใจเรื่องเล่าสอนใจ….หลวงปู่บุญส่ง ฐิตสาโร.“ยังไงก็รีบเร่งทำบุญทำทานเสริมสร้างบารมีกันนะ เรายังไม่เคยเห็นใครชีวิตย่ำแย่เพราะการทำบุญเลย แต่ต้องเป็นการทำบุญอย่างมีสติสัมปชัญญะนะ ยังไงก็รีบรวยเสียให้เข็ดตั้งแต่หนุ่มๆสาวๆกันล่ะ”.โกเดี้ยน…เศรษฐีผู้กลับใจ(เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงของคหบดีผู้มีฐานะร่ำรวยมากคนหนึ่งใน จ.สุพรรณบุรี).โกเดี้ยนเป็นคหบดีที่มีฐานะร่ำรวยมากคนหนึ่งในจ.สุพรรณบุรี แต่โกเดี้ยนไม่ชอบทำบุญ ชอบแต่เผากระดาษเงินกระดาษทอง มัคทายกสนิทและรู้จักกับโกเดี้ยน ก็เลยหวังดีมักจะชวนโกเดี้ยนทำบุญบ่อยๆ แต่โกเดี้ยนก็จะขอผัดผ่อนตลอด…ไว้ก่อนๆๆ หลังจากนั้นไม่นานมัคทายกและโกเดี้ยนก็ถึงแก่อายุขัยในเวลาไล่เลี่ยกัน ยมฑูตได้รับคำสั่งให้มารับตัวโกเดี้ยนเพราะโกเดี้ยนถึงอายุขัยแล้ว ยมฑูตก็มารับตัวโกเดี้ยนไปยังสถานที่แห่งหนึ่่ง ระหว่างทางโกเดี้ยนพบเห็นคนเดินไปเส้นทางเดียวกับโกเดี้ยนเยอะแยะมาก บางคนก็รู้จัก บางคนก็ไม่รู้จัก ระหว่างเดินทางไป โกเดี้ยนก็หิวน้ำมากเลยขอยมฑูตขอน้ำกินหน่อย แต่ยมฑูตก็ไม่สนใจ

Read more

2643.น้ำมนต์ล้างตีนไล่เสนียดจัญไร

น้ำมนต์ล้างตีนไล่เสนียดจัญไร พระพุทธเจ้าไม่เคยสั่งเคยสอนให้ตัดเวรตัดกรรมเสริมดวงประกอบพิธีไสยเวทเดรัจฉานวิชาแบบนี้ มีผู้หนึ่งยังหาที่พึ่งหลักใจตนเองไม่ได้ ไปสำนักร่างทรงสำนักฆราวาสเรืองวิชา บ้างยึดเอาเป็นสรณะที่พึ่งบูชามานาน ไปบูชาเทพเจ้าต่างๆบ้าง จึงเข้าไปกราบเรียนถามองค์หลวงปู่บุญส่ง ว่าตนควรจะบูชาอะไรดี บูชาอะไรจึงจะดี หลวงปู่ท่านเมตตาตอบกลับเพียงว่า….. บูชาพระพุทธเจ้าบูชาผู้หมดกิเลสคนยังไม่หมดกิเลสจะไปบูชามันทำไม …… ธรรมมะหลวงปู่บุญส่ง เป็นธรรมมะที่ค่อนข้างตรงทิ่มแทงกิเลส แบบไม่ปรานีใครเลยหรืออ่อนข้อให้กิเลสใคร… สมัยก่อนท่านเคยเทศน์แบบชนิดคนเกลียดท่านไปครึ่งเมืองจัน… เพราะธรรมะของท่านเหมือนยาแรงเป็นธรรมแท้บางคนไม่ทันตั้งสติฟังเข้าไปโดนกิเลสตนอย่างเเรง…อาจเกิดการตั้งรับไม่ทันกันเลยทีเดียว!!!! ต่อไปนี้ผมจะเล่าเรื่องน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่องค์หลวงปู่ใช้ล้างตีน!!!! สมัยก่อนมีครูบาทางเหนือ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในยุคนั้น(ขอสงวนนาม)ปัจจุบันได้ลาสิกขาไปแล้ว… ครูบาท่านนี้เป็นที่มหาชนนิยมมากหน้าตาหล่อเหลา ได้ถูกนิมนต์มาโปรดญาติโยมเมืองจันทบุรี

Read more

2632.”ฉันแล้ว จะอายุยืน เหาะเหินเดินอากาศได้”

อาหารแบบนี้เราไม่กินหรอก สมัยก่อน…เคยมีเทวดา นำอาหาร มาถวายหลวงปู่บุญส่ง แล้วบอกกับท่าน ว่า “ฉันแล้ว จะอายุยืน เหาะเหินเดินอากาศได้” หลวงปู่ฯ…จึงตอบกลับไปว่า “เรา…ไม่ได้อยู่เพื่อกิน เห็นแก่กิน เราบวชมา เพราะเราเห็นแก่ธรรม อยู่เพื่อธรรม อาหารแบบนี้…เราไม่กินหรอก” หลวงปู่บุญส่ง วัดสันติวนาราม แอพเกจิ

Read more

2542.ท่านให้ไว้ ท่อง ป้องกันโรคภัย และสิ่งไม่ดีต่างๆ

คาถาป้องกันโรคภัย และสิ่งไม่ดีต่างๆ นะโม 3 จบ แล้วว่า ” พระพุทโธ ท้าวเวสสุวัณโณ พระอะระหัง สันติ”ท่องไว้ช่วยได้ พระอะระหัง สันติ ความหมายก็บอกอยู่แล้ว ว่า สงบสุข และมีสันติ… ท่องไว้ให้ขึ้นใจ แล้วบอกคนอื่นต่อๆไป” หลวงปู่บุญส่ง ฐิตสาโรวัดสันติวนาราม

Read more

2529.อานิสงส์ทานส่งผลให้ทันที หลวงปู่บุญส่ง ฐิตสาโร

อานิสงส์ทานส่งผลให้ทันที ขอทานนี่นะ แม้จะดูว่ามือดีตีนดี แต่ก็อาจจะมีสมองพิการหรือมีความบกพร่อง ผิดปกติอะไรสักอย่าง ถ้าเราให้เขาได้กินอิ่มสักมื้อ ให้ได้เท่ากับข้าวสักจาน เราคงไม่ถึงขั้นจนไปตลอดชีวิตหรอก ถ้าไม่มีคนพวกนี้ เราจะได้ทำทานกันไหมล่ะ ขนาดให้ทานแก่สุนัขสักครั้งหนึ่ง ยังได้อานิสงส์ ช่วยตัดภพตัดชาติ ที่เราต้องไปเวียนว่ายตายเกิดได้ ครั้งละ 500 ชาติ ขอทานนี่ เป็นคนแม้ไม่มีศีล อานิสงส์

Read more

2528.สังขารท่านก็ยังเป็นมงคล หลวงปู่บุญส่ง ฐิตสาโร

สังขารท่านก็ยังเป็นมงคล ผู้ที่สั่งสมแต่คุณงามความดี แม้จะตายแล้ว ก็ยังไม่มีใครเกลียดใครกลัว อย่างเช่นพระอริยเจ้านี้ ก็เพราะท่านทำแต่ความดี ความดีของท่าน กลบความเหม็นไว้หมด แม้ธาตุขันธ์ท่าน เส้นผม น้ำเลือด น้ำลาย น้ำหนอง ขี้เยี่ยว กระดูกขี้เถ้าฯ ก็ไม่มีใครรังเกียจ กลับพากันเเย่งเก็บ เอาไปสักการะบูชา เป็นที่ต้องการ ก็เพราะท่านมีแต่ความดี

Read more

2502. ถ้าพวกเธอสวดพระคาถาชินบัญชรมากๆ ถึงเวลาเธอจะรู้เอง

“..ถ้าพวกเธอสวดพระคาถาชินบัญชรมากๆ ถึงเวลาเธอจะรู้เอง เวลาทรัพย์สินจะมา จะมาแบบปุปปับ เรียกว่าตั้งตัวรับไม่ทันเชียวแหละ ถ้ายังไม่มา ก็เป็นการสะสมบุญกุศล พลังงานที่ดี บันทึกเข้าสู่จิตใจพวกเธอเองนะ…มีเวลาก็ให้พาสวดกันมากๆ ล่ะ เดี๋ยวดีเอง..” โอวาทธรรมหลวงปู่บุญส่ง ฐิตสาโรวัดสันติวนาราม อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

Read more
error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ