1231. รัชกาลที่ ๖ ให้เข้าเฝ้าได้ตลอดเวลา แม้ในยามราตรี “หลวงปู่นาค วัดหัวหิน”

ยอดเกจิเรืองอาคมอุดมด้วยบุญฤทธิ์และอิทธิฤทธิ์ หลวงปู่นาค วัดหัวหิน พระครูวิริยาธิการี (หลวงปู่นาค) วัดหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พระมหาเถราจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญในวิปัสสนาธุระ อีกทั้งทรงคุณวิเศษทางเวทย์วิทยาและพุทธาคม เป็นที่เคารพนับถือของชาวหัวหิน ตลอดทั้งพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย หลวงปู่นาค เกิดเมื่อปีพ.ศ.๒๔๐๐ เป็นบุตรของนายพ่วง นางสุ่ม พ่วงไป มีพี่น้องรวม ๕ คน ท่านเป็นคนที่

Read more

910. ยอดเกจิเรืองอาคมอุดมด้วยบุญฤทธิ์และอิทธิฤทธิ์ หลวงปู่นาค วัดหัวหิน

พระครูวิริยาธิการี (หลวงปู่นาค) วัดหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พระมหาเถราจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญในวิปัสสนาธุระ อีกทั้งทรงคุณวิเศษทางเวทย์วิทยาและพุทธาคม เป็นที่เคารพนับถือของชาวหัวหิน ตลอดทั้งพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย หลวงปู่นาค เกิดเมื่อปีพ.ศ.2400 เป็นบุตรของนายพ่วง นางสุ่ม พ่วงไป มีพี่น้องรวม 5 คน ท่านเป็นคนที่ 2 บ้านเดิมอยู่ที่บ้านลัดโพ อ.คลองกระแซง

Read more
error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ