2608.คาถามหาเมตตา หลวงปู่ขาว อนาลโย

พระคาถามหาเมตตาของ หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกองเพล นะโม 3 จบ พุทธะเมตตัง จิตตังมะมะ พุทธะพุทธานุภาเวนะธัมมะเมตตัง จิตตังมะมะ ธัมมะธัมมานุภาเวนะสังฆะเมตตัง จิตตังมะมะ สังฆะสังฆานุภาเวนะ ฯ. ท่องบ่นเป็นเมตตามหานิยมฯ ทำจิตให้เป็นเมตตา หมั่นเจริญภาวนาจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย แอพเกจิ

Read more
error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ