1848.สวัสติกะ สัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์สากล

สวัสติกะ สัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์สากล สวัสติกะ หลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดี และคนรุ่นใหม่รู้จักเนื่องจากเป็นสัญลักษณ์ของพรรคนาซี โดยมีฮิตเลอร์จอมเผด็จการเป็นผู้นำ จึงทำให้คนรุ่นหลังเข้าใจผิด มองสัญลักษณ์นี้ไปในทางที่ไม่ดี แต่ในแท้จริงแล้ว สวัสติกะ เป็นสัญลักษณ์มงคล เป็นสิ่งแสดงแห่งพลังการขับเคลื่อน ความอุดมสมบูรณ์ และเป็นเครื่องหมายที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายนานหลายพันปี ตั้งแต่ยุคหินตอนปลาย และเชื่อว่าสวัสติกะเป็นเครื่องรางมงคลอับดับแรกๆของมนุษยชาติ เนื่องจากพบลายสวัสติกะติดอยู่ที่อาวุธหินในยุคนี้ หลายคนที่เข้าใจว่า สวัสติกะนั้นคือสัญลักษณ์ของศาสนาฮินดูและพุทธนั้น เป็นการเข้าใจที่คลาดเคลื่อน

Read more
error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ