6311.เหตุการณ์อัศจรรย์ หลัง ร.4 สวรรคต

เหตุการณ์อัศจรรย์ หลัง ร.4 สวรรคต ค้ำหนึ่งข้างเช้า ภูมเทพยเจ้า ที่ปถมเจดีย์ เข้าสิงหญิงมอญ มาแสดงด้วยดี พระสุธรรมไมตรี ถามว่าอย่างไร ว่าเราจะมา บอกให้รู้ไว้ ตัวเรานี้ไซ้ อยู่มาช้านาน ที่พระปรางเจดีย์ เปนที่นมัสการ วิตกรำคาญ ถึงพระราชา เราเข้าไปเยี่ยม

Read more

1822.พระรูปหายากสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ มนุสฺสนาโค) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศที่ “พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส” (มีพระชนมายุได้ราว ๔๐ พรรษา) ทรงฉายพระรูปร่วมกับหมู่พระมหาเถรานุเถระ หลังเสร็จการพระราชพิธีในพระบรมมหาราชวัง ในภาพตามหมายเลขมีรายนาม ดังนี้ พระเทพเมธี (ครุฑ จนฺทโชติ)

Read more
error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ