2318.ภาพที่น่ารักน่าศรัทธาอย่างยากจะพบเห็นที่ใด

#ภาพที่น่ารักน่าศรัทธาอย่างยากจะพบเห็นที่ใด ..ของ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระอริยเจ้าซึ่ง“สังวรในญาณ”อย่างเคร่งขรึมเกือบตลอดเวลา สมเด็จฯทรงใช้ “ภาษามือ” กับเด็กที่พิการทางการได้ยิน เพื่อแสดงความรักความเมตตาต่อเด็กๆเมื่อครั้งที่สมเด็จฯทรงเยี่ยม“โรงเรียนเด็กหูหนวก” Cr.New’Anon Saardrat แอพเกจิ แอพรวมเรื่องราวประสบการณ์จริง เกี่ยวกับ พุทธคุณ ไสยศาสตร์ วิชาอาคม

Read more

2160.อานิสงส์ของสมาธินั้น มีมากกว่าการรักษาศีลอย่างเทียบกันไม่ได้

อานิสงส์ของสมาธินั้น มีมากกว่าการรักษาศีลอย่างเทียบกันไม่ได้ ซึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสว่า ” แม้จะได้อุปสมบทเป็นภิกษุรักษาศีล ๒๒๗ ข้อ ไม่เคยขาด ไม่ด่าวพร้อยมานานถึง ๑๐๐ ปี ก็ยังได้บุญกุศลน้อยกว่าผู้ที่ทำสมาธิเพียงให้จิตสงบนานเพียงชั่วไก่กระพือ ปีก ช้างกระดิกหู ” สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร

Read more

1960.”พระสุปฏิปันโน แห่งทุ่งบางไทร ” หลวงพ่อสด วัดโพธิ์แตงใต้

“พระสุปฏิปันโน แห่งทุ่งบางไทร ” ศิษย์รูปสำคัญในสาย หลวงพ่อหร่ำ วัดกร่าง พระครูอเนกสารคุณ (สด) ธัมมวโร หรือ หลวงพ่อสด วัดโพธิ์แตงใต้ พระดี มีวิชา อีกรูปของเมืองอยุธยา หลวงพ่อสด ท่านมีความสนิทสนมกับ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

Read more
error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ