2381.วิธีต่ออายุใหญ่ตามโบราณาจารย์

วิธีต่ออายุใหญ่ตามโบราณาจารย์ ตามวิธีโบราณาจารย์ท่านสอนไว้อย่างนี้นะว่าวิธีต่ออายุใหญ่ คือถึงปีหนึ่งถ้าเป็นวันเกิดหรือเป็นวันสำคัญของเรา วันไหนก็ได้ทำกับข้าวทำอาหารพิเศษตามที่เราพอใจ เท่าที่ทุนจะพึงมีจัดการใส่บาตรแก่พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาแล้วก็ถ้าหากว่ามีสตางค์ก็สร้างพระพุทธรูปสัก ๑ องค์พระพุทธรูปนี่จะเป็นพระดินเหนียวก็ได้ เป็นพระปูนซีเมนต์ก็ได้ เป็นปูนปลาสเตอร์ก็ได้ หรือพระโลหะก็ได้ไม่จำกัด เพราะเป็นรูปพระแล้ว มีอานิสงส์เสมอกัน แต่ต้องมีหน้าตักไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว ถวายไว้เป็นสมบัติของสงฆ์หลังจากนั้นก็เอาสัตว์ที่จะพึงถูกฆ่าตาย อย่างที่เขานำเอามาขายเพื่อแกงหรือที่เขาทอดแหสุ่มปลาได้ถ้ามีสตางค์ก็ไปซื้อเขาสักตัว ๒ ตัว ตามกำลังแล้วปล่อยไป

Read more
error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ