593. การคัดถอนของในสมัยก่อน

ยังมีวิชาอีกแขนงวิชาหนึ่ง ซึ่งเป็นวิชาที่เป็นอริวิชาประเภทนี้ นั่นคือ วิชาคัด ซึ่งใช้สำหรับถอนของแก้คนที่อยู่ยงคงกะพัน ทำให้อาถรรพ์นั้นเสื่อมคลายไป ส่วนของจำพวกมีดอาคม เทพศาสตราวุธ จะทำให้อาคมที่คุ้มตัวถูกแหวกออกจนสามารถฟันเข้าได้แต่ของไม่เสื่อม ว่านบางครั้งก็ใช้ว่านบางชนิดลูบคมแล้วฟันก็มี เพื่อจะได้ทำอันตรายได้ตามที่มุ่งหมายไว้ แม้แต่การนั่งแผ่นไม้กระดานแผ่นเดียวกัน ผู้ที่มุ่งหมายทำการคัดของเพียงวางฝ่ามือบนแผ่นไม้ยังสามารถกระทำได้เลย การคัดของนี้กระทำกันเป็นหลายอย่างหลายวิธี ใช้ทั้งคาถาคัดบ้าง ใช้สิ่งของที่เป็นอัปมงคลกระทำให้เสื่อมบ้าง เช่น ใช้ผ้าเลือดผู้หญิงลูบคมอาวุธเสียก่อนแล้วจึงแทงฟัน หรือไม่ก็ให้ผู้หญิงที่กำลังมีประจำเดือนข้ามอาวุธเสียก่อน บางทีก็พยายามให้ผู้หญิงนั้นแกล้งทำทาทางข้ามตัวผู้ที่อยู่คงนั้นให้เสื่อมเสียก่อน

Read more
error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ