1412.สำนักวัดเขาอ้อ จ.พัทลุง สำนักทิศาปาโมกข์ ตักศิลาแดนทักษิณ

ประวัติวัดเขาอ้อ (สำนักทิศาปาโมกข์) วัดเขาอ้อแต่เดิมเป็นสำนักเขาอ้อซึ่งเป็นสำนักทิศาปาโมกข์แบบเดียวกันกับในประเทศอินเดีย สำนักเขาอ้อก่อตั้งขึ้นก่อนปี พ.ศ. ๘๐๐ ผู้ก่อตั้งคือพรหมณาจารย์หรือพราหมณ์ผู้ทรงเวทย์ที่เดินทางมาจากประเทศอินเดีย เป็นยุคที่นามเรียก “ดราวิเลียนยาตรา”คือยุคสมัยที่ศาสนาพราหมณ์เริ่มเคลื่อนไหวออกจากประเทศอินเดียเพื่อจะขยายฐานศรัทธาของศาสนาพราหมณ์ อันเป็นผลเนื่องจากศาสนาพุทธที่กำลังมาแรงในประเทศอินเดีย ทำให้ศาสนสถานของพราหมณ์หลายแห่งต้องกลายมาเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธ เช่นวัดต่างๆในเขตเมืองนครศรีธรรมราช ศาสนาพุทธได้เริ่มมาตั้งมั่นในเมืองนครศรีธรรมราชราวปี พ.ศ. ๘๐๐ ตามหลักฐานระบุว่าศาสนาพราหมณ์เดินทางมาก่อน ก็แสดงว่าสำนักเขาอ้อย่อมที่จะมีการก่อตั้งขึ้นก่อนปี พ.ศ. ๘๐๐ อย่างแน่นอนเพราะสำนักนักเขาอ้อ

Read more

831.พระเถระจารย์ ผู้มีวิชา”แปลงพลังจิตเป็นพลังกาย” จนมีพลังเหนือมนุษย์

ครูบาอาจารย์ สมัยก่อน สามารถแปรพลังจิต มาเป็นพลังกาย สามารถแสดงสิ่งที่เหนือมนุษย์ เช่นกระโดดขึ้นฟันมะพร้าว แบกก้อนหินขนาดสิบคนโอบ ตกจากที่สูงแล้วไม่เป็นไร หักดาลประตูด้วยการผลักเพียงครั้งเดียว หลวงปู่หิน วัดระฆัง เป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่รูปหนึ่งของวัดระฆังโฆสิตารามหลวงปู่ หินท่านมีความมุ่งมั่นในทางการเรียนวิชาไสยศาสตร์มาก เดินธุดงค์รุกขมูลตามป่าดงดิบประเทศพม่า พระตะบอง นครวัดได้ร่ำเรียน วิชาการต่างๆมากมาย ฝึกฝนกับพระคณาจารย์ต่างๆ โดยท่านได้เล่าให้คนใกล้ชิดฟัง ว่าสมัยท่านธุดงค์จากเขมรมาประเทศไทย

Read more

647. ครูบาอาจารย์ผู้มีวิชามหากำลัง

ครูบาอาจารย์ สมัยก่อน สามารถแปรพลังจิต มาเป็นพลังกาย สามารถแสดงสิ่งที่เหนือมนุษย์ เช่นกระโดดขึ้นฟันมะพร้าว แบกก้อนหินขนาดสิบคนโอบ ตกจากที่สูงแล้วไม่เป็นไร หักดาลประตูด้วยการผลักเพียงครั้งเดียว หลวงปู่หิน วัดระฆัง ท่านเคยเล่าให้คนใกล้ชิดฟัง ว่าสมัยท่านธุดงค์จากเขมรมาประเทศไทย ท่านได้แวะไปพักที่วัดแห่งหนึ่ง ที่อยู่ในป่า ที่วัดนั้นมีพระอยู่องค์เดียว เป็นพระที่มีอายุมากแล้ว เมื่อท่านไปพักที่วัดนั้น ความตั้งใจเดิม คิดว่าจะพักเพียงสองสามวัน

Read more

620. พระอาจารย์ทองเฒ่า ปรมาจารย์เขาอ้อ (ภาคต่อ)

พระอาจารย์ทองเฒ่า ขึ้นชื่อว่าเป็นต้นตำรับสำนัก ตักกสิลาเขาอ้อ ถือเป็นพระเกจิอาจารย์ที่เข้มขลังทางวิทยาคมไสยศาสตร์ และแพทย์แผนโบราณ จนเป็นที่เคารพนับถือยำเกรงของคนทั่วไป กล่าวว่าตรงศีรษะของพระครูสังฆวิจารย์ฉัตรทันต์บรรพต หรือพระอาจารย์ทองเฒ่า มีเส้นผมสีขาวซึ่งไม่สามารถโกนหรือตัดขาดได้ อัตตโนประวัติ พระครูทองเฒ่า สืบค้นได้จากคำบอกเล่า ของผู้เฒ่าผู้แก่ที่ยังจะพอจดจำกันได้บ้างว่า พื้นเพของท่านเป็นชาวบ้านสำนัก กอ ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง บิดานั้นไม่ทราบชื่อ ส่วนมารดาชื่อ

Read more

619. พระอาจารย์ทองเฒ่า ปรมาจารย์เขาอ้อ

ในบรรดาเจ้าอาวาสวัดเขาอ้อ จะมีชื่อว่าทอง อยู่ในชื่อทั้งหมด จนมาพระอาจารย์ทองเฒ่า นับว่าเป็นเจ้าอาวาสองค์สุดท้าย ที่มีชื่อว่าทอง และพระอาจารย์ทองเฒ่า จะมีชื่อเสียงโด่งดังที่สุด สมัยท่านมีชีวิตอยู่ สำนักเขาอ้อ ถือว่าเป็นสำนักตักศิลาของทางใต้ทีเดียว มีพระและฆราวาสมาฝากตัวศิษย์มากมาย ศิษย์ของท่านล้วนแต่มีชื่อเสียงโด่งดัง ดังจะนำมาลงไว้ในที่นี้ ๑.พระอาจารย์เอียด วัดดอนศาลา ได้วิชาจากท่านมากที่สุด ทั้งวิชามหากำลัง กระสุนคด และวิชานิ้วเพชร

Read more
error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ