791. เรื่องเล่าอภินิหารบารมีพระครูบาอภิชัยขาวปี วัดพระพุทธบาทผาหนาม จ.ลำพูน

ท่านครูบาขาวปีทายาททางธรรมที่ได้สืบเนื่องงานพัฒนาและรับมอบหมายจากจากท่านครูบาศรีวิชัย หลายชิ้นจนได้รับคำชมเชยจากท่านว่าเป็น ศรีวิชัยน้อย นักบุญล้านนา องค์ที่สอง ท่านได้สร้างสรรค์ผลงานไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นรูปถาวรวัตถุทั้งในศาสนจักรและอาณาจักรซึ่งท่านได้มีส่วนร่วมไม่ต่ำกว่าร้อยแห่งตลอดอายุขัย ๘๓ ปีของท่าน จึงได้รับโล่เกียรติคุณจากทางราชการมากมาย แม้ในด้านการเผยแพร่ ธรรมะ ท่านก็ได้ปฏิบัติควบคู่กันไปด้วย ท่านเป็นแบบอย่างแก่มนุษย์ ทั้งหลายที่เพียรพยายามสร้างแต่คุณงามความดี ไมให้จิตตกอยู่ในอำนาจฝ่ายต่ำ สมควรที่นักพัฒนาทั้งหลายในปัจจุบันจะดำเนินรอยตาม แม้แต่ ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์

Read more

532. ครูบาอภิชัยปราบเสือ

ปาฎิหาริย์บารมี ครูบาอภิชัยขาวปี วัดพระพุทธบาทผาหนาม จ.ลำพูน ในอดีตอำเภอลี้คือป่าอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้ และสิงสาราสัตว์ ประวัติศาสตร์ของหริภุญชัย บางช่วงแห่งเวลา บริเวณอำเภอลี้เป็นที่หลบภัยของอดีตกษัตริย์ที่ถูกภัยคุกคามทางการเมือง จากอาณาจักรภายนอกเสมอ ๆ เพราะพื้นที่มีภูเขาสลับซับซ้อนหลายลูก ยากแก่การติดตาม มีสัตว์ป่าชุกชุม รวมทั้งเสือลายพาดกลอน ด้วยมีลำธารและแม่น้ำเป็นปัจจัยเพียงพอในการดำรงชีพ ช่วงสมัยก่อน พ.ศ. ๒๕๐๐ ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับเสือลายพาดกลอน

Read more
error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ