2118.ภาพเก่าลงสี : สมเด็จพุฒาจารย์(โต)เมื่อครั้งไปร่วมงานฉลองพระหลวงกาลสมัยนฤมิต

ภาพเก่าลงสี : สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรฺหมฺรํสี) สันนิษฐานว่าถ่ายเมื่อครั้งไปร่วมงานฉลองพระหลวงกาลสมัยนฤมิต (เหลี่ยม ศุกรสุข) ที่ ต. บ้านช่างหล่อ จ. ธนบุรี โดยมีพระครูปลัดมัศร์ วัดระฆังฯ นั่งอยู่ด้านซ้าย และพระอาจารย์ดำ วัดอมรินทราราอยู่ด้านขวา วันนี้ขอนำเสนอบทความสนุกๆแฝงธรรมครับ “สมเด็จพระพุฒาจารย์โต

Read more

6311.เหตุการณ์อัศจรรย์ หลัง ร.4 สวรรคต

เหตุการณ์อัศจรรย์ หลัง ร.4 สวรรคต ค้ำหนึ่งข้างเช้า ภูมเทพยเจ้า ที่ปถมเจดีย์ เข้าสิงหญิงมอญ มาแสดงด้วยดี พระสุธรรมไมตรี ถามว่าอย่างไร ว่าเราจะมา บอกให้รู้ไว้ ตัวเรานี้ไซ้ อยู่มาช้านาน ที่พระปรางเจดีย์ เปนที่นมัสการ วิตกรำคาญ ถึงพระราชา เราเข้าไปเยี่ยม

Read more

1913.”วันนี้รวยใหญ่ ๆ” สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

คราวหนึ่งสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) เข้าไปฉันในพระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงถวายเงิน องค์ละ 20 บาท สมเด็จโตทำดีใจ รวบเงินใส่ย่ามกราว พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงทักว่า “อ้าว พระจับเงินได้หรือ?” “ขอถวายพระพร เงิน พระจับไม่ได้ แต่ขรัวโตชอบ” เรื่องแผลงๆ ของสมเด็จพระพุฒาจารย์

Read more

1606.หลวงปู่มั่น เล่า ร.4 คือ “พระเจ้าปเสนทิโกศล” กลับชาติมาเกิด

สมัยหนึ่ง เมื่อพระเจ้าปเสนทิโกศลกษัตริย์แห่งกรุงสาวัตถี ผู้เลื่อมใสในพุทธศาสนา พระเจ้าปเสนทิโกศลจึงทรงถวายความอุปถัมภ์ดูแลพระพุทธองค์และพระภิกษุสงฆ์อย่างดี พระองค์เองเสด็จเข้าเฝ้าเพื่อกราบทูลถามปัญหาธรรมและฟังพระพุทธโอวาทอยู่เสมอ ครั้งหนึ่งพระองค์เคยเสด็จไปหาพระพุทธเจ้าเพื่อให้พระองค์ช่วยทำนายฝันให้ และฝันดังกล่าวได้เป็นคำพุทธทำนายต่อเหตุการณ์ในอนาคต ท่านพระอาจารย์(หลวงปู่มั่น)เล่า ถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าปเสนทิโกศลไว้ว่า ครั้งหนึ่งพระเจ้าปเสนทิโกศล เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ที่พระเชตวัน พระพุทธเจ้าทรงปรารภถึงความชราภาพของพระองค์ทั้งสองว่า “ตถาคตและพระองค์ก็ย่างเข้าสู่วัยชราแล้ว ไม่ช้าตถาคตก็จะปรินิพพาน และก็เช่นกัน พระองค์ก็จะเสด็จสวรรคต ตถาคตไม่กลับมาสู่ภพนี้อีก ส่วนพระองค์เป็นหน่อเนื้อพุทธางกูร และเป็นพระสหายของตถาคต

Read more
error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ