570. มนต์จินดามณีในรูปใบปลิวหาเสียง ของ หลวงพ่อกวย

ตามประวัติของหลวงพ่อกวย มีเรื่องของ ส.ส.ที่มีความเกี่ยวพันธ์กับหลวงพ่ออยู่หลายคน บางคนมาหาท่าน ถวายตัวเป็นศิษย์ บางคนมากราบท่าน ที่มีบันทึกไว้ก็มี ส.ส. มังกร ส.ส. สุนทร สุขชื่น ส.ส.เกรียงศักดิ์ สุขสว่าง ส.ส. สมหวัง ศรีชัย ส.ส. สรายุธ ชนะกุล

Read more
error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ