768. ความเป็นมา รูปปั้นหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง

พระคาถาหลวงพ่อแช่มตั้งนะโม ๓ จบ พระอะระหัง สุคะโตภะคะวา นะเมตตาจิต หลวงพ่อช่วง ที่เป็นสมภารวัดฉลอง ภูเก็ต เมื่อปี ๒๔๕๑ ต่อจากหลวงพ่อแช่ม โดยหลวงพ่อช่วงเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อแช่ม ถือว่าเป็นผู้สืบทอดเจตนารมณ์โดยถ่ายทอดวิชาอาคม มีความชำนาญพิเศษในด้านวิปัสสนา จนมีชื่อเสียงโด่งดังไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าหลวงพ่อแช่มผู้เป็นอาจารย์ เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านทั่วไป ทำให้วัดฉลองเจริญรุดหน้าขึ้นในสมัยที่ท่านเป็นเจ้าอาวาส ซึ่งพอสรุปได้ว่า หลวงพ่อช่วงจะเด่นทางเมตตามหานิยม

Read more
error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ