2621.รักษาโรคด้วยสมาธิ

รักษาโรคด้วยสมาธิ วิธีนั่งสมาธิเพื่อรักษาโรคภายในภายนอก ก่อนอื่นหลังจากที่เราไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้ว ให้อธิษฐานจิตว่า “ขอบารมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จงดลบันดาลให้โรคภัยไข้เจ็บของข้าพเจ้าหายไป ณ บัดนี้” แล้วก็มานึกในใจ พุทโธ ธัมโม สังโฆ พุทโธ ธัมโม สังโฆ แล้วก็นึกว่า.. พระพุทธเจ้าอยู่ที่จิตของเรา.. พระธรรมอยู่ที่จิตของเรา.. พระสงฆ์อยู่ที่จิตของเรา เราจะสำรวมเอาจิตอย่างเดียว

Read more
error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ