6274. ประวัติความเป็นมาของมวยไท ตอนที่ ๑

ประวัติความเป็นมาของมวยไท ตอนที่ ๑ ประเทศไทเราตั้งอยู่ในเขตร้อน รวมถึงการสัญจรในอดีตจะใช้การเดินทางด้วยเรือ ชนชาวไทจึงจำเป็นต้องใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้น เพื่อระบายความร้อนและความคล่องตัวในการเดินทาง ในอดีตผู้ชายไทจะไม่ใส่เสื้อนุ่งเพียงผ้าหรือกางเกง จึงสะดวกและคล่องตัวในการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ในอดีตชนชาวไทมักถูกรุกราน หรือกระทบกระทั่งกับประเทศใกล้เคียงด้วยหลายเหตุผล ทำให้ชนชาวไทในอดีตต้องสู้รบเพื่อป้องกันตัว การสู้รบในอดีตเป็นการต่อสู้แบบประชิดตัว อาวุธที่ใช้กันในสมัยโบราณ เช่น ดาบ, ทวน, หอก, ง้าว

Read more
error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ