6276. ประวัติความเป็นมาของมวยไท ตอน3 (จบ)

ประวัติความเป็นมาของมวยไท ตอน3 (จบ) มวยไทในสมัยกรุงธนบุรี (พ.ศ. 2310 – พ.ศ. 2324) สมัยกรุงธนบุรีรวมระยะเวลาเป็นราชธานีอยู่ 14 ปี บ้านเมืองอยู่ระหว่างฟื้นฟูประเทศ หลังจากกอบกู้อิสรภาพคืนกลับมาได้ การฝึกมวยไทในยุคนี้เป็นไปเพื่อการสงครามอย่างแท้จริง ในยุคนี้มีนักมวยดีมีชื่อมากมาย เช่น นายเมฆ บ้านท่าเสา, นายเที่ยง

Read more

6275. ประวัติความเป็นมาของมวยไท ตอนที่๒

ประวัติความเป็นมาของมวยไท ตอนที่๒ สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (พ.ศ. 2133 – พ.ศ. 2147) พระองค์จะทรงคัดเลือกชายหนุ่มเข้ารับการอบรมการต่อสู้ด้วยพระองค์เอง หากผู้ใดมีความสามารถเชิงการต่อสู้ พระองค์ท่านจะทรงส่งเสริมชุบเลี้ยงให้มีความก้าวหน้า ทั้งนี้พระองค์ยังทรงคัดเลือกผู้มีความสามารถดีเยี่ยม เข้าอยู่ในสังกัด “กองเสือป่าแมวมอง” ซึ่งเป็นหน่วยรบพิเศษที่พระองค์จัดตั้งขึ้น กองกำลังนี้มีบทบาทมากในการต่อสู้กอบกู้เอกราชการพม่าในปี พ.ศ. 2127 สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ.

Read more
error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ