2311.ความหมายในมนต์จินดามณี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม

 #พระคาถาจินดามณีหลวงพ่อกวย “นะ สิวัง พรหมา มะอะอุ” “นะ” หมายถึง พระคาถา พระยันต์ ทั้ง๑๐๘ “สิวัง” หมายถึง พระอินทร์ เจ้าผู้เป็นใหญ่กว่าเทวดาทั้งปวง “พรหมา” หมายถึง เทพยดาในชั้นพรหม “มะ อะ อุ”

Read more

570. มนต์จินดามณีในรูปใบปลิวหาเสียง ของ หลวงพ่อกวย

ตามประวัติของหลวงพ่อกวย มีเรื่องของ ส.ส.ที่มีความเกี่ยวพันธ์กับหลวงพ่ออยู่หลายคน บางคนมาหาท่าน ถวายตัวเป็นศิษย์ บางคนมากราบท่าน ที่มีบันทึกไว้ก็มี ส.ส. มังกร ส.ส. สุนทร สุขชื่น ส.ส.เกรียงศักดิ์ สุขสว่าง ส.ส. สมหวัง ศรีชัย ส.ส. สรายุธ ชนะกุล

Read more
error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ