2618.ท้าวคําสิงห์ นิมนต์หลวงปู่ลี มาสร้างวัดภูผาแดง

ท้าวคําสิงห์ นิมนต์มาสร้างภูผาแดง ท้าวคําสิงห์ เทพสัมมาทิฐิ สถิต ณ หน้าผาแห่งภูผาแดง ได้ติดตามอาราธนานิมนต์องค์หลวงปู่ลี ให้มาอยู่ตั้งสํานัก ด้วยว่ามงคลสถานแห่งนี้ เป็นเมืองเก่าเคยเจริญรุ่งเรืองแต่โบราณกาล มีเทพ ครุฑ นาคา สัตว์จัตุบททวิบาท อาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก ยังขาดที่พึ่ง คือการได้ยินได้ฟังเทศนาธรรม ทางโสตทิพย์จากดวงจิตของท่านผู้บริสุทธิ์ หลวงปู่ลี

Read more
error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ