พะยะเก มะพะยะ ..๑๗ มกราคม “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”พระมหากษัตริย์ผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย.. ร.๔ ทรงค้นพบ ขณะทรงผนวช.

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ตรงกับวันที่ ๑๗ มกราคมของทุกปี ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย พระราชประวัติพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พ่อขุนรามคำแหงทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วง กรุงสุโขทัย หรืออีกพระนามที่ไม่ค่อยมีใครทราบ คือ พ่อขุนรามราช ในขณะที่พระองค์มีพระชนมายุ ๑๙ พรรษา ได้เสด็จเข้าร่วมกองทัพกับพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ผู้เป็นบิดา ไปป้องกันเมืองตากและได้สู้รบกับขุนสามชน จนได้รับชัยชนะ ด้วยความกล้าหาญในครั้งนั้นทำให้พ่อขุนศรีอินทราทิตย์พระราชทานนามให้ว่า รามคำแหง ที่มีความหมายว่า

Read more
error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ