2032.วิธีการไหว้พระเศรษฐีนวโกฏิ ขอลาภเทศกาลสงกรานต์ให้มีเงินทองตลอดปี

วิธีการไหว้พระนวเศรษฐี วันนี้ขอเขียนเฉพาะกระบวนการไหว้พระนวเศรษฐี เพียงอย่างเดียว โดยไม่กล่าวถึงขั้นตอนการสร้างพระนะครับ พระนวเศรษฐีนั้น นำมาซึ่งความเพรียบพร้อมดุจดั่งเศรษฐีทั้ง 8 และเศรษฐีนี 1 ท่านดังในโบราณที่ร่ำรวยถึง 9 แสนโกฏิ การไหว้นั้น ผมเขียนตามข้อปฏิบัติของท่านพระเทพวรคุณ อ่ำ ภัทราวุธโธ วัดมณีชลขัณฑ์ ลพบุรี โดยท่านอาจารย์รณธรรม ธาราพันธ์ได้เขียนบรรยายไว้อย่างดี

Read more
error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ