6204. เปิดประวัติ ๔ ทหารเอกคู่พระทัย “พระเจ้าตากฯ”

ข้ารองบาทสมเด็จพระเจ้าตากสิน!! เปิดประวัติ ๔ ทหารเอกคู่พระทัย “พระเจ้าตากฯ” วีรบุรุษผู้ร่วมกอบกู้เอกราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระองค์มีความสำคัญที่ชาวไทยไม่สามารถจะลืมในพระคุณงามความดีที่ทรงกอบกู้เอกราช เริ่มแต่ในวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ.๒๓๐๙ ซึ่งตรงกับวันเสาร์ ขึ้น ๔ ค่ำ เดือนยี่ จุลศักราช ๑๑๒๘ ปีจอ

Read more

3559. ตำนานยอดธงพระเจ้าตาก (ไพฑูรย์ พันธุ์เชื้องาม)

ตำนานยอดธงพระเจ้าตาก (เขียนโดยไพฑูรย์ พันธุ์เชื้องาม) เกิดเป็นคนไทย ทุกคนต้องรู้จักพระนามสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แห่งกรุงธนบุรีศรมหาสมุทร พระผู้กอบกู้เอกราชของชาติไทยไว้เป็นครั้งที่ 2 โดยเฉพาะผู้ที่เป็นชาวจังหวัดตากโดยกำเนิดเยี่ยง ไพฑูรย์ พันธุ์เชื้องามแล้ว ไพฑูรย์บอกว่าผูกพันกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมาแต่เกิด เพราะพระองค์ทรงดำรงยศเป็นพระยาตาก เจ้าเมืองตากมาก่อนจะเดินทางเข้าไปเฝ้าสมเด็จพระเอกทัศน์ ณ กรุงศรีอยุธยา เพื่อรับพระราชทานยศเป็นเจ้าพระยาวชิรปราการไปเป็นเจ้าเมืองกำแพงเพชร แต่ยังไม่ทันได้เดินทาง ก็ถูกพม่าล้อมไว้ในกรุงศรีอยุธยา พระยาตากเห็นความเหลวแหลกในกรุงศรีอยุธยานานาประการ

Read more

812. ตำนานยอดธงพระเจ้าตาก

เกิดเป็นคนไทย ทุกคนต้องรู้จักพระนามสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แห่งกรุงธนบุรีศรมหาสมุทร พระผู้กอบกู้เอกราชของชาติไทยไว้เป็นครั้งที่ 2 โดยเฉพาะผู้ที่เป็นชาวจังหวัดตากโดยกำเนิดเยี่ยง ไพฑูรย์ พันธุ์เชื้องามแล้ว ไพฑูรย์บอกว่าผูกพันกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมาแต่เกิด เพราะพระองค์ทรงดำรงยศเป็นพระยาตาก เจ้าเมืองตากมาก่อนจะเดินทางเข้าไปเฝ้าสมเด็จพระเอกทัศน์ ณ กรุงศรีอยุธยา เพื่อรับพระราชทานยศเป็นเจ้าพระยาวชิรปราการไปเป็นเจ้าเมืองกำแพงเพชร แต่ยังไม่ทันได้เดินทาง ก็ถูกพม่าล้อมไว้ในกรุงศรีอยุธยา พระยาตากเห็นความเหลวแหลกในกรุงศรีอยุธยานานาประการ จึงเห็นว่า หากอยู่ในกรุงมีแต่ตายกับตาย ต้องนำกำลังส่วนน้อยตีแหกวงล้อมพม่าข้าศึกออกไปรวบรวมชาวไทยผู้กล้ายกมาตีกระหนาบพม่าข้าศึกให้แตกพ่าย

Read more
error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ