1728.การตายของเทวดานางฟ้า

การตายของเทวดานางฟ้า ท่านพระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป เล่าว่า ปกติเวลาเทพบุตร เทพธิดาจะจุติลงมาเป็นมนุษย์ ทุกองค์มีความตั้งใจจะลงมาสร้างคุณงามความดีเพื่อยกภูมิของตนให้สูงขึ้น แต่พอมาเป็นมนุษย์จะลืม และหลงไปในอบายมุขในโลก..ไม่สร้างกรรมดีตามที่ตั้งใจ…ซ้ำกลับต้องตกต่ำลงกว่าที่ตนเคยเสวยสุขอยู่เสียอีก..!! บนสวรรค์เมืองแมนแดนสวรรค์ท่านว่าสุขทุกขณะจิต…ส่วนผู้เสวยบาปต้องลงนรก ลำพังความเดือดร้อนจากไฟนรกก็แสนสาหัส ไม่ต้องถูกลงทัณฑ์ ทรมาน ชาวนรกก็พูดไม่ออกบอกไม่ถูกกันอยู่แล้ว… ในนรกท่านก็ว่าเป็นทุกข์ไม่มีเวลาสุข…ทุกขณะจิตเช่นกัน..!! “..พวกเราเองเป็นอย่างไร สว่างมา สว่างไป หรือ สว่างมา

Read more
error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ