2647.”ธรรมเนียมประเพณีเผาศพของสายวัดป่า”

“ธรรมเนียมประเพณีเผาศพของสายวัดป่า” (คติธรรม พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต) โดยธรรมเนียมประเพณีของวัดป่าบ้านตาด หลวงตาท่านสั่งไว้ สมัยที่เราอยู่เนี่ย แม่ของหลวงตาท่านเสีย เสียตอนเช้าหลวงตาบอกว่าเผาตอนบ่ายเลย ทีนี้ญาติพี่น้องบอกหลวงพ่อขอสักคืนหนึ่งเถอะ จะได้ส่งข่าวไปให้ญาติพี่น้องให้เขามาคารวะศพ ท่านก็เลยเก็บไว้หนึ่งคืน ให้ญาติพี่น้องแต่ไม่มีพิธีกรรมอะไรทั้งสิ้น ไม่มีการสวดกุสลาอะไร ท่านบอกกุสลาต้องสวดตอนเป็น แล้วคนที่ตายต้องสวดเอง เพราะกุสลาแปลว่าความฉลาด ทำตัวให้ฉลาด ทำตัวให้เห็นไตรลักษณ์ เห็นอนิจจัง

Read more

6237. เช็คนิสัยกันวันนี้ ตายแล้วจะไปไหน ไปเป็นเปรต หรือเทวดา พระอาจารย์สุชาติ มีคำตอบ

เปรต คือพวกที่ไม่ทำบุญ แต่ทำบาป เวลาตายไปก็ไม่มีทรัพย์ภายในติดตัว แต่จะมีบาปติดตัวไป ก็เลยต้องไปเป็นเปรต ต้องไปรอขอทานขอรับส่วนบุญส่วนกุศลจากผู้ที่มีชีวิตอยู่ อย่างพวกเราเวลาทำบุญ เราก็จะอุทิศบุญกุศลให้ผู้ที่จะรับบุญอุทิศได้ก็มีพวกเปรตนี้เท่านั้น พวกอื่นเขารับไม่ได้ ถ้าไปเกิดเป็นเดรัจฉาน ก็หากินเองได้ ถ้าเป็นมนุษย์ ก็เหมือนกัน ถ้าเป็นเทวดาก็มีทรัพย์ภายในมากจนไม่จำเป็นจะต้องมาเป็นขอทาน มาขอทรัพย์ภายในจากผู้อื่น พวกเปรตนี้เวลามีชีวิตอยู่ ไม่ชอบทำบุญ ชอบทำแต่บาป โลภมาก

Read more
error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ