1691.พระอธิการเชื่อม ธมฺมโชโต (เจ้าอธิการหมวดเชื่อมวัดละมุ) ผู้สำเร็จวิชา นะปัดตลอด

พระอธิการเชื่อม ธมฺมโชโต (เจ้าอธิการหมวดเชื่อมวัดละมุ) อดีตเจ้าคณะหมวดละมุ (ตำบลท่าขนอน) อดีตเจ้าอาวาสวัดปราการ (วัดละมุ) ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี ๑.กำเนิด #พระอธิการเชื่อม ธมฺมโชโต เดิมชื่อ เชื่อม จิตรัตน์ กำเนิดเมื่อ พ.ศ.๒๔๒๖ ปีมะแม บิดาชื่อนายกลับ

Read more
error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ