1206. “ในหลวงทรงถาม “พระเครื่องคุ้มภัยได้จริงไหม??”

พระราชปุจฉาวิสัชนาธรรมระหว่าง “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” กับ “สมเด็จพระญาณสังวรฯ” ในหลวง ร.9: หนังสือสอนพระพุทธศาสนายากเกินไปแก่สมองเด็ก … ให้เด็กเล็กๆ จำประวัติมากเกินไป สมเด็จญาณฯ : กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้จัดหลักสูตร ในหลวง ร.9: อย่างสอนอริยสัจแก่เด็กเล็กๆ เหมือนจะให้เด็กเป็นพระอรหันต์ จะทำให้เด็กเข้าใจได้อย่างไร … น่าจะสอนบทธรรมง่ายๆ

Read more
error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ