6339.เถ้าพระอัฐิพระพุทธเจ้า

เถ้าพระอัฐิพระพุทธเจ้า เมื่อปี 1957 ศาตราจารย์ บี. Subbrao และทีมนักโบราณคดี จากภาควิชาโบราณคดี และประวัติศาสตร์โบราณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาราชาสยาซิเรา (Maharaja Sayajirao University) เมืองวาโรดารา ได้ไปทำการ ขุดเจาะซากสถูปใหญ่ที่เมืองเทวนิโมรี ทางตอนเหนือของรัฐคุชราต ซึ่งการขุดเจาะสถูปนี้ พวกเขาได้พบผอบ

Read more

2143.พระพุทธเจ้าปรากฏ

พระพุทธเจ้าปรากฏ พระพุทธเจ้าเสด็จมานี่ ๔ ครั้ง มาโปรดอาตมา พระองค์ชี้ที่พระโมคคัลลาน์บอกว่า “นี่พระโมคคัลลาน์สาวกของเรา เธอต้องย้อมจีวรให้เหมือนโมคคัลลาน์สาวกของเรานะ” อาตมาอยู่กุฏิน้อยก็ย้อมสบงย้อมจีวร ย้อมยังไงก็บ่เลื่อมทองสักที เราทำความเพียรดีกว่า “ถ้าไม่เข้าใจในเรื่องนี้ จะนั่งอยู่เก้าอี้นี่ ไม่ลุกจากเก้าอี้นี้ไป ให้ตายอยู่เก้าอี้นี้แหละ” พอว่าอย่างนั้น ก็เหมือนกับพระพุทธเจ้ามาบอกว่า “เธอไม่ต้องย้อมจีวรให้มันเหนื่อย เธอปฏิบัติให้จิตใจนั้นหลุดพ้นจากกิเลส เธอจะได้สีนี้เอง”

Read more

2096.พระพุทธเจ้าตรัสถาม ” อะไร คมที่สุด”?

๑. อะไร คมที่สุด พราหมณ์ตอบว่า มีดที่ลับหินดีแล้ว คมที่สุด พระพุทธเจ้าตอบว่า. วาจาที่ใส่ร้ายผู้อื่น ทำร้ายหัวใจผู้อื่น คมที่สุด ๒. อะไร ไกลที่สุด พราหมณ์ตอบว่า ดวงอาทิตย์ สุดขอบจักรวาล ไกลสุด พระพุทธเจ้าตอบว่า. อดีดที่ผ่านมาตั้งหลายกัปหลายกัลป์ ยาวที่สุด

Read more

2013.คนเลี้ยงโค

◎ คนเลี้ยงโค ◎ ณ ครั้งพุทธกาล… พระพุทธเจ้า เสด็จประทับอยู่กลางป่า ช่วงปลายฝน ต้นหนาว มีชายคนหนึ่ง ซึ่งมีอาชีพ เป็นคนเลี้ยงโค (นายโคบาล) ได้มาพบเข้ากับพระพุทธเจ้า ซึ่งไม่ทราบว่าเป็น พระพุทธองค์ จึงเข้าไปถามว่า ขอโทษขอรับ ท่านเป็นใคร พระพุทธเจ้า

Read more

1972.พระคาถาพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ เปิดโลก

พระคาถาพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ เปิดโลก ( นะโม 3 จบ ) พระพุทธังอาราธนา พระพุทธเจ้าเปิดโลก พระธัมมังอาราธนา พระพุทธเจ้าเปิดโลก พระสังฆังอาราธนา พระพุทธเจ้าเปิดโลก นะเปิดบุญ โมเปิดบารมี พุทเปิดวาสนา ธาเปิดจิต ยะเปิดธรรม

Read more

1935.พระโสดาบัน พระพุทธเจ้าทรงยกย่องสรรเสริญว่าเป็นพระ

พระโสดาบัน พระพุทธเจ้าทรงยกย่องสรรเสริญว่าเป็นพระ ทั้งนี้เพราะว่าพระโสดาบันมีศีลบริสุทธิ์ และก็ไม่สงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้า คือไม่ยอมปรามาสพระรัตนตรัย เช่นใครจะมาพูดว่าพระพุทธเจ้า พระธรรมไม่ใช่พระธรรม พระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์ อย่างนี้พระโสดาบันไม่เอาด้วย จะจ้างไปสักเท่าไหร่ก็ไม่ยอมรับ นี่ประการหนึ่ง พระโสดาบันรู้ตัวอยู่เสมอว่าตัวเองจะต้องตาย ร่างกายไม่เป็นประโยชน์ เป็นอันว่าพระโสดาบันพยายามระงับความโลภ ความโกรธ ความหลง ให้อยู่ในขอบเขตของศีลธรรม พระโสดาบันยังต้องการความร่ำรวย แต่ร่ำรวยในศีลธรรม ในกฎหมาย

Read more

1916.การอุทิศส่วนกุศลในพระพุทธศาสนานี่ไม่มีน้ำ

การอุทิศส่วนกุศลในพระพุทธศาสนานี่ไม่มีน้ำ แต่ที่พระเจ้าพิมพิสารทำเป็นองค์แรก เพราะว่าศาสนาพราหมณ์เขาถือว่า ถ้าจะให้อะไรกับใคร ต้องให้คนนั้นแบมือ แล้วเอาน้ำราดลงไป และตอนที่พระเจ้าพิมพิสารทำ พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ห้าม เวลาที่พระเจ้าพิมพิสารอุทิศส่วนกุศลต้องใช้น้ำ เพราะว่าท่านเพิ่งพบพระพุทธเจ้า ประเพณีของพราหมณ์ยังชินอยู่ แต่ว่าใจท่านตั้งตรง เวลาอุทิศส่วนกุศลจริงๆ ในพระพุทธศาสนา ไม่ต้องใช้น้ำ หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง Cr.SaRaN WiKi แอพเกจิ

Read more
error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ