2588.แรงอธิษฐานหลวงปู่ชอบช่วยสร้างธาตุพนม

“แรงอธิษฐานหลวงปู่ชอบช่วยสร้างธาตุพนม เป็นเหตุให้หลวงปู่วิมุตติหลุดพ้นจากกองทุกข์” (ธรรมประวัติ​ หลวงปู่ชอบ​ ฐานสโม)​ (จากหนังสือฐานสโมบูชา หน้า ๒๖๕) หลวงปู่ชอบ ฐานสโม กับพระธาตุพนม โยม: หลวงปู่เจ้าค่ะ พวกเราเคารพเลื่อมใส ศรัทธาหลวงปู่กันมาก อยากบำเพ็ญบุญ ทำกุศลถวายหลวงปู่เท่าใดก็ไม่อิ่ม หลวงปู่บำเพ็ญบารมีทำบุญอะไรในชาติก่อนเจ้าคะ จึงได้บวชเป็นหลวงปู่ให้พวกเราได้กราบไหว้บูชาอย่างนี้ หลวงปู่​

Read more

2525. “แสงประหลาดที่พระธาตุพนม”

“แสงประหลาดที่พระธาตุพนม” บันทึกของพระครูพิบูลธรรมภาณ ได้พูดถึงคณะของท่านพระอาจารย์เสาร์ ว่า “ท่านพระอาจารย์เสาร์ ปกติวิสัยท่านชอบกุฏินํ้า ถ้ามีสระท่านจะให้ทํายื่นไปในสระนํ้า แล้วทําสะพานเข้าไป ถ้าริมนํ้าท่านจะให้ทําใกล้นํ้าที่สุด อยู่ที่พระธาตุพนมก็เหมือนกัน ตรงบริเวณพระธาตุพนมมีสระนํ้าอยู่สระหนึ่ง นํ้าใสมาก มีดอกบัวบานสะพรั่งและจอกแหนท่านพระอาจารย์เสาร์ จึงให้ทํากุฏินํ้าให้ท่าน ส่วนท่านพระอาจารย์มั่น และท่านเจ้าคุณพระปัญญาพิศาลเถร ทําที่พักกุฏิริมรอบพระธาตุพนม” (พ.ศ. 2443) “นับแต่วันแรกของการอธิษฐานเข้าพรรษา

Read more
error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ