2643.น้ำมนต์ล้างตีนไล่เสนียดจัญไร

น้ำมนต์ล้างตีนไล่เสนียดจัญไร พระพุทธเจ้าไม่เคยสั่งเคยสอนให้ตัดเวรตัดกรรมเสริมดวงประกอบพิธีไสยเวทเดรัจฉานวิชาแบบนี้ มีผู้หนึ่งยังหาที่พึ่งหลักใจตนเองไม่ได้ ไปสำนักร่างทรงสำนักฆราวาสเรืองวิชา บ้างยึดเอาเป็นสรณะที่พึ่งบูชามานาน ไปบูชาเทพเจ้าต่างๆบ้าง จึงเข้าไปกราบเรียนถามองค์หลวงปู่บุญส่ง ว่าตนควรจะบูชาอะไรดี บูชาอะไรจึงจะดี หลวงปู่ท่านเมตตาตอบกลับเพียงว่า….. บูชาพระพุทธเจ้าบูชาผู้หมดกิเลสคนยังไม่หมดกิเลสจะไปบูชามันทำไม …… ธรรมมะหลวงปู่บุญส่ง เป็นธรรมมะที่ค่อนข้างตรงทิ่มแทงกิเลส แบบไม่ปรานีใครเลยหรืออ่อนข้อให้กิเลสใคร… สมัยก่อนท่านเคยเทศน์แบบชนิดคนเกลียดท่านไปครึ่งเมืองจัน… เพราะธรรมะของท่านเหมือนยาแรงเป็นธรรมแท้บางคนไม่ทันตั้งสติฟังเข้าไปโดนกิเลสตนอย่างเเรง…อาจเกิดการตั้งรับไม่ทันกันเลยทีเดียว!!!! ต่อไปนี้ผมจะเล่าเรื่องน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่องค์หลวงปู่ใช้ล้างตีน!!!! สมัยก่อนมีครูบาทางเหนือ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในยุคนั้น(ขอสงวนนาม)ปัจจุบันได้ลาสิกขาไปแล้ว… ครูบาท่านนี้เป็นที่มหาชนนิยมมากหน้าตาหล่อเหลา ได้ถูกนิมนต์มาโปรดญาติโยมเมืองจันทบุรี

Read more
error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ