2584.พระคาถา ยอดธรรม ยอดคาถา มีอานิสงค์มากปิดอบายภูมิ หลวงพ่อดาบส

ยอดธรรม ยอดคาถา​ เวลาจะภาวนา ให้ว่ายอดธรรม ยอดคาถานี้ก่อนถ้าหลายคนว่าพร้อมกัน​ (ยะโขธัมมัง วรังตัสสะ เยชะนาเต ชะนาวะรัง โกจิตตังสัง ขะตังมุตโต เอโสปาระโม ทุกขังขะโย)​ ยะโขธัมมัง ธรรมใดแล, เป็นธรรมไม่มีที่ภายในและที่ภายนอก, ไม่มีที่ล่วงมาแล้วและที่ยังไม่มาถึง, ไม่มีทั้งที่กำลังเป็นอยู่, เป็นธรรมกวมทั่ว(คงที่), ผ่องใสปราศจากอารมณ์ต่างๆอันจักพึงติดต้อง,

Read more

2193.นรกอย่างนี้ที่ท่านว่าหลุมที่มหันตทุกข์

“อย่างนรกอย่างนี้ที่ท่านว่าหลุมที่มหันตทุกข์ ชั่วฟ้าแมบ (ฟ้าแลบ)นี้ไม่มีว่าเป็นความสุข เรียกว่ามหันตทุกข์ อนันตริยทุกข์ ทุกข์ไม่มีระหว่างเลย จะปล่อยช่องว่างไว้เพียงชั่วฟ้าแมบอย่างนี้ ว่าชั่วระยะนี้เป็นความสุขแก่สัตว์ประเภทที่มีกรรมหนาที่สุดนั้นไม่มี ท่านแสดงไว้ในธรรม พระพุทธเจ้าเป็นผู้แสดงเอง พระพุทธเจ้าเป็นผู้เห็นเองรู้เอง นำมาบอกพวกเราที่เป็นสัตว์ทั้งหลายตาบอดนี้ให้รู้ให้เห็นให้ฟัง แล้วก็รองลำดับขึ้นมาจากนรกขั้นนี้ นรกขั้นนี้มหันตทุกข์แล้ว ยังตกนรกอีกเป็นกัปเป็นกัลป์นะ สัตว์แต่ละตัว ๆ ฟังซิ กัปหนึ่งนี้ท่านเทียบไว้นานเท่าไร นี้ก็มีในตำราบอกไว้แล้ว

Read more

2108.จะไปนรก หรือสวรรค์

จะไปนรก หรือสวรรค์ วันหนึ่ง มีโยมผู้หญิงท่านหนึ่งเข้ามากราบหลวงปู่ บอกว่ามาทำบุญแถวอีสาน แล้วกราบเรียนถามหลวงปู่ถึงสถานการณ์ปัจจุบัน ที่เธอกำลังทุกข์ใจอยู่ โยม : หลวงปู่เจ้าขา โยมทำบุญสนับสนุนกิจการพระ ศาสนาทุกอย่าง ตั้งแต่นิมนต์พระมาเทศน์ที่บริษัท ถวายรถ ถวายของ ถวายปัจจัย หลงเชื่อว่าพระรูปนั้น เป็นพระอรหันต์ตามที่เค้าโฆษณากัน แต่พอเรื่องจริง กลับเป็นเพียงคนในผ้าเหลืองที่เอาสวรรค์มาขายนิพพานมาล่อ

Read more
error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ