2598.”พระธรรมจักกัปปวัตตนสูตร”

“พระธรรมจักกัปปวัตตนสูตร” ครั้งหนึ่งหลวงปู่ดูลย์ อตุโล กล่าวว่า “โดยนัยอันปรากฏอยู่ใน พระธรรมจักกัปปวัตตนสูตร อันเป็นพระปฐมเทศนานั้น พระศาสดาแสดงไว้ชัดเจนว่า สัตว์ทุกหมู่เหล่า ล้วนแสวงหาพระนิพพาน คือความดับแห่งทุกข์ แต่เพราะความเขลา รู้เท่าไม่ถึงการณ์ จึงพยายามดับทุกข์ด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง ความทุกข์จึงเกิดมีมาให้ดับอยู่ร่ำไป วิธีอันโง่เขลาที่สรรพสัตว์ใช้ในการดับทุกข์ มี 2 วิธี คือ

Read more
error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ