2471. ไม่มีเงินก็ทำบุญได้

ไม่มีเงิน ก็ทำบุญได้ ครั้งแรกที่ผู้เขียนได้ไปกราบหลวงปู่ดู่ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ครั้งนั้น จำได้ว่าผู้เขียนและเพื่อนๆ ได้ซื้อดอกบัวไปถวายท่านด้วย ท่านรับและนำไปบูชาพระพุทธรูป จากนั้น ท่านได้ให้โอวาทว่า “พวกแกยังเป็นนักเรียน นักศึกษา ยังต้องแบมือขอเงินพ่อแม่อยู่ คราวหน้าอย่าไปเสียเงินเสียทองซื้อดอกไม้มาถวาย ระหว่างทางมาวัด หากเห็นสระบัวที่ไหน ก็ให้ตั้งจิตนึกน้อมเอาดอกบัวถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา

Read more

2568.คำอธิษฐานธรรม “ทำบุญ” คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม

คำอธิษฐานธรรม “ทำบุญ” “พุทธัง อนันตัง ธัมมัง จักรวาลัง สังฆัง นิพพานัง” ข้าพเจ้าได้ทำบุญ….(ตักบาตร/ถวายปัจจัย/….) ข้าพเจ้าขอแผ่เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ให้แก่บรรดาสัตว์ มีดิน น้ำ ลม ไฟ และเทวดารักษาอายุของ นาย/นาง/นางสาว…..

Read more
error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ