2548.”ตวาดฟ้าป่าหิมพานต์” ปราบกบฎผีบุญ หลวงพ่อเลียบ วัดเลา

“ตวาดฟ้าป่าหิมพานต์” ครั้งหนึ่งกบฎผีบุญที่ภาคอีสานก่อการกำเริบซ่องสุมผู้คนเป็นปฏิปักษ์ต่อทางการ และยุยงพระสงฆ์ให้กระด้างกระเดื่องต่อบ้านเมือง ถึงกับเขียนจดหมายท้าสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระองค์ที่ 10 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์) ว่า.. “ถ้าเก่งจริง ให้ลงไปจับด้วยตนเอง และให้เตรียมหม้อไปใส่กระดูกกลับลงมาด้วย” หลวงพ่อเลียบท่านจึงได้รับอาสาไปจัดการแทนสมเด็จพระสังฆราชฯ ด้วยความเต็มใจ เมื่อเดินทางไปถึงหลวงพ่อเลียบท่านก็ได้ไปจำวัดในแพริมแม่น้ำ พวกกบฎผีบุญได้ยกพวกกันมาจะทำร้ายท่าน โดยมีผีบุญนั่งเสลี่ยงคานหามมาอย่างยโสโอหัง มาถึงก็หยุดอยู่บนตลิ่ง

Read more
error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ