2594.จงพึ่งตัวเอง จงเป็นแสงสว่างของตัวเอง

คำสอน เจ้าคุณนรฯ “จงพึ่งตัวเอง จงเป็นแสงสว่างของตัวเองจงเป็นผู้นำตัวเอง จงรับผิดชอบตัวเองจงพิจารณาตัวเอง จงมีตนเป็นที่พึ่งที่พึ่งภายในตนเองสำคัญมากกว่าที่พึ่งภายนอก ซึ่งมาจากคนอื่นถึงคนอื่นจะช่วยได้ ก็ช่วยได้เฉพาะเพราะตนเองต้องช่วยตนเองก่อนพระพุทธเจ้าก็เป็นแต่ผู้ชี้ทางแนะนำสั่งสอนให้เท่านั้น ฉะนั้น จงพึ่งตัวเองจงเป็นแสงสว่างนำตัวเอง อย่าหวังพึ่งสิ่งภายนอกทุกคนต้องต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคแห่งวิถีชีวิตของตนด้วยตนเองพระพุทธเจ้าก็ดี ครูบาอาจารย์ บิดามารดา ญาติ มิตรสหายผู้มีไมตรีจิตสนิทสนมรักใคร่ ก็เพียงแต่เป็นผู้เอาใจช่วยเป็นกำลังใจ เป็นเครื่องกระตุ้นบำรุงขวัญเท่านั้น” คำสอน…เจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิต ธัมมวิตักโก ภิกขุ

Read more
error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ