2379.แก้วทั้ง ๖ คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม

แก้วมีถึง ๖ แห่ง ตาเป็นแก้ว คือตาใสไม่ใช่ตาที่ขุ่นมัว เพราะเห็นเขาจะทำอะไรก็ให้พิจารณาว่าสิ่งนี้ผิด สิ่งนี้ถูก ถ้าสิ่งที่เห็นนั้นเป็นมงคลก็ให้นำมาใช้ นึกจะดูหนังสือก็ดูได้เรียกว่าตาใสเป็นแก้ว ไม่เพ่งโทษคนอื่น ไม่มองคนอื่นด้วยการเหยียดหยาม มองแล้วให้เป็นอุเบกขา ไม่ยินดียินร้าย เรียกว่าตาใสเป็นแก้วสารพัดนึก หูเป็นแก้ว เมื่อฟังคำสอนก็รู้ได้ทันท่วงที และจำมาปฏิบัติ หรือจะฟังเสียงดีดสีตีเป่า ไม่ยินดีในสิ่งเหล่านั้น และไม่ติดในสิ่งเหล่านั้น

Read more

2626.หมั่นว่าพระคาถาที่ให้ไว้ จะได้รวย

“อย่าทุกข์ร้อนไปเลยไม่เคยการ เพราะการอธิษฐานเป็นการช่วย ท่านต้องรวยทุกท่าน ให้หมั่นว่าพระคาถาที่ให้ไว้ จะได้รวยช่วยท่านนะ ถ้าใจกล้าให้ว่าก่อนตอนเข้านอนก็ได้ ให้ครบตามกำลังวันทุกวันๆ จะเห็นผลทันตา หาสตางค์ได้ร่ำรวยช่วยตนทุกคนไป” คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติมCr.SaRaN WiKi แอพเกจิ

Read more

2651.ชาติหน้ามีจริง ภพชาติมีอยู่จริง คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม

ชาติหน้ามีจริง ภพชาติมีอยู่จริง “ชาติหน้ามีจริง ภพชาติมีอยู่จริง นะลูกนะ ต้องมาเกิดมาตายไม่มีจบสิ้นนะ บุญไม่มี ศีลไม่มี สมาธิไม่มี เกิดเป็นคนไม่ได้เลย ศีล สมาธิ นี้ต้องมีนะ ต้องทำให้เกิดในใจเรา ขาดไม่ได้เลยนะลูก ศีล สมาธิ นี้แหล่ะ ลูกเอ๋ย กลับมาเกิดเป็นคนได้

Read more

2620. เส้นทางเดินสู่ความสำเร็จ

เส้นทางเดินสู่ความสำเร็จ อ.กฤษณะเมื่อสิบปีกว่า อ.กฤษณะ เข้ามาอยู่ หมู่บ้านปาริชาต โดยมาเช่าบ้านอยู่ทาวน์เฮาส์ ซ.๒๗ ราคาสามพันบาทต่อเดือน เพราะไม่มีปัญญาเช่าแพงกว่านั้น ต่อมาขยับขยาย เช่าบ้าน ซ.๖ หลังมุม ซึ่งค่าเช่าแพงกว่า แต่มีปัญญาอยู่แบบสบาย ไม่มีปัญหาค่าใช้จ่าย แต่ปัจจุบัน อ.กฤษณะ ไปซื้อบ้านอยู่่ในราคาเจ็ดล้าน ซื้อด้วยเงินสดแอดมิน

Read more

2619.วิชาโชคลาภมีจริงหรือไม่

วิชาโชคลาภมีจริงหรือไม่ในวิชาไสยศาสตร์ มีวิชาโชคลาภ ซึ่งเป็นที่ปรารถนาของทุกคน เพราะคงไม่มีใครไม่อยากรวย แต่ต้องขอบอกว่า ทำได้ยากที่สุด อ.กฤษณะ เมื่อก่อนก็ลำบากมาก พอฝึกจิตได้ระดับหนึ่ง ก็เริ่มดีขึ้น แต่ขอบอกว่าได้แค่มีกินมีใช้ เหลือบ้างแต่ไม่มาก จึงพยายามฝึกวิชาโชคลาภต่างๆ วิชาไหนว่าดีลองหมด แต่ผลที่ได้ พอได้แต่ไม่รวยจนมาพบญาณศักดิ์สิทธิ์คุณแม่บุญเรือน ดังที่เคยเล่าไว้แล้ว พอมาภาวนาคาถาของท่าน ชีวิตพลิก จากแค่พอกินพอใช้

Read more

2568.คำอธิษฐานธรรม “ทำบุญ” คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม

คำอธิษฐานธรรม “ทำบุญ” “พุทธัง อนันตัง ธัมมัง จักรวาลัง สังฆัง นิพพานัง” ข้าพเจ้าได้ทำบุญ….(ตักบาตร/ถวายปัจจัย/….) ข้าพเจ้าขอแผ่เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ให้แก่บรรดาสัตว์ มีดิน น้ำ ลม ไฟ และเทวดารักษาอายุของ นาย/นาง/นางสาว…..

Read more

2543.คาถาพระขันแก้ว คุณแม่บุญเรือน วัดอาวุธฯ ช่วยแก้ไขอุปสรรคชีวิต

คาถาพระขันแก้ว คุณแม่บุญเรือน วัดอาวุธฯ สำหรับคนที่ชีวิตติดขัด บารมีคุณแม่บุญเรือนจะช่วยแก้ไขอุปสรรคชีวิต ปัญหาต่างๆให้ผ่านไปได้ด้วยดี เป็นแนวทางชีวิตรุ่งโรจน์ เจริญก้าวหน้า ถ้าลองศึกษาดูดีๆ ลูกศิษย์คุณแม่บุญเรือน จะมีฐานะดี มีชีวิตที่ดี ด้วยบารมีคุณแม่ท่านเมตตา “นะ พระขันแก้ว แผ้วถางทางพระนิพพาน สินมัคญาณ ทานบารมี ไมตรีเมตตา กรุณา มุทิตา

Read more

2402.หลวงปู่บุดดายืนยันว่าคุณแม่บุญเรือนเป็นอริยบุคคล

หลวงปู่บุดดายืนยันว่าคุณแม่บุญเรือนเป็นอริยบุคคล ในปลายปี ๒๔๗๔ ต่อต้นปี ๒๔๗๕ ขณะที่หลวงปู่บุดดา ถาวโร แห่งวัดกลางชูศรีเจริญสุข จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมเดินทางมาด้วยกันกับหลวงปู่สงฆ์ พรหมสโร พอถึงจังหวัดชลบุรี ท่านทั้งสองก็ถูกอธิกรณ์ และถูกพาให้มาหาสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวโร) วัดเทพศิรินทร์ฯ สมเด็จท่านจึงตั้งคณะกรรมการขึ้นสอบสวน ผลปรากฏไม่พบความผิด จึงเป็นที่เล่าลือกันในตอนต้นปี

Read more

2183.คุณแม่บุญเรือน เข้านิโรธสมาบัติ ครั้งสุดท้าย ที่พระแท่นดงรัง

พระแท่นดงรัง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เข้านิโรธสมาบัติ ครั้งสุดท้าย ( การเข้านิโรธครั้งนี้ พิเศษ ศักดิ์สิทธิ์แลอัศจรรย์ยิ่ง ) ปี พ.ศ. 2499 คุณแม่บุญเรือน กับคณะศิษย์ ได้เดินทางไปนมัสการพระแท่นดงรัง ที่ จ. กาญจนบุรี เมื่อคณะเดืนทาง ถึงพระแท่นดงรัง

Read more
error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ