2619.คาถาบูชาหลวงพ่อเปิ่น เพื่อความเป็นสิริมงคล

คาถาบูชาหลวงพ่อเปิ่น เพื่อความเป็นสิริมงคล คาถาบูชาหลวงพ่อเปิ่น (นะโม3จบ) อิติสุคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ฐิตคุโณ อาจาริโย จะมหาเถโร มหาลาโภ สัพพะสุขขังจะมหาลาภัง สัพพะโภคัง สัพพะธะนัง ภะวันตุเม คาถาบูชาอิทธิมงคล (คงกะพันหลวงพ่อเปิ่น) พระพุทธังรักษา พระธัมมังรักษา พระสังฆังรักษา

Read more
error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ