2286.พระคาถารดน้ำมนต์ธรณีสาร หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม

พระคาถารดน้ำมนต์ธรณีสาร (ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อกวย ชุตินธโร) ตัวกูผู้ชื่อองค์การ จะลงมาทำน้ำมนต์ ธรระณีสาร เบิกป่าหินมะพาน เบิกพระคงคา เบิกพระธรณี เบิกบานประตูคุดคู้ขุดบ่อ ฝังท่อขุนสระ ปั้นรูปพระสะหรักหนังฝังผีตายโหงและผีตายพราย ไม้สีสุกและสีไผ่กลับต้นกลับปลาย ไปตะวันตกมะแมงมุมตีอก หนูกุกในเรือนเรียกเพื่อนมาพร้อมกันเสาลังนั่งเรียงที่ เกาะที่เอียงตะเพียงน้ำขัง ผึ้งต่อจับเรือนทำรวงรัง ไม้หักไม่ผังทับที่ทับแดน ตะกวดและเหี้ยเลื้อยขึ้นบ้าน ข้าวสารงอกในตาออกมาเป็นใบสิงสู่สิงสัตว์

Read more
error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ