2576.อดีตพระฤๅษีวาสุเทพ

อดีตพระฤๅษีวาสุเทพ วัดพระบาทห้วยต้ม(ข้าวต้ม) อ.ลี้ จ.ลำพูน ท่านเป็นพระโพธิสัตว์ที่รู้ใจคน ถอดกายได้ โดยมีผู้ถ่ายรูปเดี่ยวของท่าน แต่ปรากฏว่ารูปถ่ายที่ออกมา กลายเป็น 2 องค์ คือองค์หนึ่งนั่ง อีกองค์หนึ่งยืน ท่านออกธุดงค์ตั้งแต่ยังหนุ่ม ครูบาศรีวิชัย ซึ่งเป็นอาจารย์องค์แรกของท่าน เคยทำนายตอนที่ท่านยังเป็นเณรว่า ท่านจะเป็นผู้มาสร้างวัดพระพุทธบาทห้วยต้มแห่งนี้ นอกจากนั้นท่านยังเป็นลูกศิษย์ของครูบาพรหมจักร(พระอุปัชฌาย์ของท่าน)และครูบาอภิชัย ขาวปี

Read more

2334.กรรมที่ใส่ร้ายครูบาทั้ง ๓ ท่าน

กรรมที่ใส่ร้ายครูบาทั้ง ๓ ท่าน ตลอดชีวิตในเพศบรรพชิต ของ ครูบาศรีวิชัย ครูบาอภิชัยขาวปี ครูบาวงศ์ สามท่านนี้ผู้คนล้านนามักกล่าวถึง ด้วยท่านเป็นอาจารย์เเละศิษย์ ติดตามสร้างสิ่งต่างๆ เป็นต้นว่า วัด ๑๐๐ กว่าเเห่ง โรงบาล โรงเรียน หนทาง สารพัดในสิ่งที่ท่านทำ เเต่ก็โดนใส่ร้ายจับขัง

Read more

1968.ประวัติปาฏิหาริย์มหัศจรรย์ในการสร้างถนนขึ้นบนพระธาตุดอยสุเทพ ฯ

ประวัติปาฏิหาริย์มหัศจรรย์ในการสร้างถนนขึ้นบนพระธาตุดอยสุเทพ ฯ ความจริงจากประสพการณ์จริงและได้ยินได้ฟังมาจากคนยุคนั้นได้ร่วมสร้างมา และได้ประสบพบเห็นด้วยตนเองจากการปฏิบัติธรรม และสัมผัสกับสิ่งลึกลับตลอดเส้นทางขึ้นบนดอยสุเทพ ตอนนั้น ได้รับรู้สัมผัสกับภพภูมิต่างๆ สถานในที่นั้น ไห้รู้ว่าพวกเขาเหล่านั้นอยากให้บอกไปถึงมนุษย์ในยุคหลังให้ได้ทราบถึงเรื่องราวต่างๆ ถึงความ ศรัทรา ความลำบาก ของพวกเขาในการสร้างถนนมาว่า ขออย่าทิ้งขว้าง เศษ ปาสิ่งสกปรก ไม่สมควรตลอดเส้นทางขึ้นไปข้างบน เพราะทางขึ้นข้างบนนั้น เป็นถนนแห่งศรัทธา ที่ชาวบ้านชาวเมืองได้เสียสละทั้งแรงกายแรงใจ

Read more

960. “พระคาถาบารมี 9 ชั้น” ครูบาศรีวิชัย พระอริยเจ้าผู้ประเสริฐ

ตำนานคาถาของครูบาศรีวิชัยเจ้า ต้นบุญ แห่งล้านนา เพื่อให้ท่านทราบถึงที่มาของคาถาบทนี้ ครั้งหนึ่ง……นานมาครูบาศรีวิชัยเจ้าออกเดินธุดงค์ในแถบภาคเหนือ…..ใน ระหว่างเดินทางผ่านโต้งนา (ทุ่งนา) แห่งหนึ่งก็ได้ไปปะ (ไปพบ) เถียงนา (ที่พักกลางนา) หลังหนึ่งที่ถูกไฟไหม้ แต่ไฟไหม้ไม่หมดเหลือส่วนหนึ่งตรงใจคา (ชายคา) ด้วยเหตุที่ไฟไหม้ไม่หมดจึงทำให้ครูบาศรีวิชัยเจ้าเดินเข้าไปดู ท่านก็ได้พบ กระดาษสาแผ่นหนึ่งซึ่งเขียนเป็นภาษาล้านนา เขียนว่า คาถาบารมีเก้าจั้น….ท่านจึงเกิดอัศจรรย์ใจ ท่านจึงนำมาใช้กับตัวท่านตลอดมา

Read more
error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ