6205. ยกเลิกเด็ดขาด!! “การโยงโปรย” ในพระราชพิธีพระบรมศพ ธรรมเนียมโบราณที่ถูกยกเลิกในสมัย ร.๖ พระองค์ถึงกับตรัสว่า..”ฉันไม่อยากให้ลูกกัดกัน !!

ในอดีตมีธรรมเนียมที่น่าสนใจอยู่มาก แต่บางธรรมเนียมก็ไม่มีให้เห็นเหมือนสมัยนี้ เนื่องจากบางธรรมเนียมได้ถูกยกเลิกไปด้วยเหตุผลบางประการ รวมถึงธรรมเนียมในงานพระบรมศพก็มีหลายธรรมเนียมที่ถูกยกเลิกไป เช่น ธรรมเนียมนางร้องไห้ และ ธรรมเนียมโยงโปรยในพระราชพิธีพระบรมศพ ซึ่งรบกวนพระราชหฤทัยตั้งแต่งานพระบรมศพ ของรัชกาลที่ ๕ เป็นเหตุให้ประเพณีดังกล่าวงดตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ธรรมเนียมการโยงโปรยในริ้วกระบวนแห่พระบรมศพ มีมาอย่างน้อยตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา และสืบทอดต่อมาถึงในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ จนถึงคราวงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงเกิดเหตุปัญหาเรื่องโยงโปรย ซึ่งเป็นที่เดือดร้อนรำคาญพระราชหฤทัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างยิ่ง ปรากฎในพระราชนิพนธ์ว่า เดิมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชหัตถเลขาว่าจะทรงให้พระราชโอรสพระองค์ใดทรงโยงโปรยบ้าง

Read more
error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ