ข่าวแนะนำ

2380.คำสอนหลวงพ่อวิธีใช้ญาณต่าง ๆ

คำสอนหลวงพ่อวิธีใช้ญาณต่าง ๆ วิธีใช้ญาณต่าง ๆ เมื่อเจริญฌานในกสิณจนถึงอุปจารฌานแล้ว ก็เริ่มสร้างทิพยจักษุญาณได้ เพราะทิพยจักษุญาณนั้น เริ่มมีผลตั้งแต่จิตเข้าสู่อุปจารฌานมีผลในการรู้บ้างพอสมควร เช่น รู้สวรรค์ นรก และเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้บ้าง ไม่ถึงกับรู้ตาย รู้เกิด คือตายแล้วไปเกิดที่ใด ผู้ที่มาเกิดนั้น มาจากไหน รู้เหตุการณ์เพียงผิวเผินกว่านั้น

Read more

2379.แก้วทั้ง ๖ คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม

แก้วมีถึง ๖ แห่ง ตาเป็นแก้ว คือตาใสไม่ใช่ตาที่ขุ่นมัว เพราะเห็นเขาจะทำอะไรก็ให้พิจารณาว่าสิ่งนี้ผิด สิ่งนี้ถูก ถ้าสิ่งที่เห็นนั้นเป็นมงคลก็ให้นำมาใช้ นึกจะดูหนังสือก็ดูได้เรียกว่าตาใสเป็นแก้ว ไม่เพ่งโทษคนอื่น ไม่มองคนอื่นด้วยการเหยียดหยาม มองแล้วให้เป็นอุเบกขา ไม่ยินดียินร้าย เรียกว่าตาใสเป็นแก้วสารพัดนึก หูเป็นแก้ว เมื่อฟังคำสอนก็รู้ได้ทันท่วงที และจำมาปฏิบัติ หรือจะฟังเสียงดีดสีตีเป่า ไม่ยินดีในสิ่งเหล่านั้น และไม่ติดในสิ่งเหล่านั้น

Read more

2378.ปกิณณกะความรู้เรื่อง พระปัจเจกพุทธเจ้า

ปกิณณกะความรู้เรื่อง พระปัจเจกพุทธเจ้า จากอรรถกถาปัจเจกพุทธาปทานและชาดก ลักษณะของพระปัจเจกพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้า มีพระเกศายาว ๒ องคุลีครองผ้าสองชั้นที่ย้อมแล้ว คาดรัดประคตเช่นสายฟ้ามีจีวรเฉวียงบ่ามีสีดังแผ่นครั่ง(แดงปูน)ห่มเฉวียงบ่าไว้ข้างหนึ่งมีผ้าบังสกุล จีวรสีเมฆ พาดอยู่เบื้องขวามีบาตรดินสีเหมือนแมลงภู่คล้องอยู่ที่บ่าเบื้องซ้าย – รัศมีของพระปัจเจกพุทธเจ้าอรรถกถาปัจเจกพุทธาปทานท่าน แสดงไว้ว่า” พระปัจเจกพุทธเจ้า มีรัศมีสุกสกาวแห่งทองสีแดงและทองชมพูนุท”.อรรถกถาประวัติของพระโสณโกฬิวิสะ แสดงไว้ว่า” พระรัศมีที่สรีระของพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นเช่นกับสีของ ผ้ากัมพลแดง “ -พระปักเจกพุทธเจ้า

Read more

2377. หลวงปู่นะ วัดหนองบัว ชัยนาท (พลิกดวง)

หลวงปู่นะ วัดหนองบัว ชัยนาท (พลิกดวง) หลวงปู่เป็นพระที่ชอบคนทำมาหากิน ชอบคนขยัน ตั้งใจจริง ถ้าลูกศิษย์ไปถามท่านว่า จะออกรถขายและจะไปขายของทางไหนดี ขายของอะไรจะดี จะถูกโฉลกกับโชคชะตาผู้ขายหรือเปล่า หลวงปู่จะเมตตารีบตรวจดวงชะตาตามที่ท่านได้ศึกษาตำรับตำราพระเวทย์ของครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ศึกษามาด้วยจิตที่เมตตายิ่ง ถ้าหากแม้นมีอะไรให้ช่วยสงเคราะห์ ตามเหตุผลกรรมของแต่ละคน บางที่ท่านก็เมตตามอบวัตถุมงคล สมเด็จบ้าง ใบพลูใจเดียวค้าขายบ้าง บางที่ก็กระจ่าพุทธกวัก สีผึ้ง 108

Read more

2376.รถตกเหวแต่ปลอดภัย หลวงปู่บุญส่ง

อีกหนึ่งเรื่องร่ำลือกันว่ารถตกเหวที่ภาคใต้แต่ปลอดภัย เคยแต่ได้ยินแต่มิสามารถนำมาเล่าได้เพราะไม่ทราบว่าเป็นท่านใด พึ่งสืบทราบว่าผู้ประสบเหตุการณ์นี้ คือท่านอาจารย์การุณ ที่ จ.กาญจนบุรี ได้ฟังคร่าวๆว่า คณะท่าน อ.การุณ เดินทางไปภาคใต้ คณะ อ.การุณได้เกิดอุบัติเหตุรถตกเหวที่ จ.ระนอง แต่เป็นที่น่าแปลกคือ อ.การุณรอดปลอดภัยดีกับพระพี่ชายท่านอย่างหวุดหวิด ซึ่งท่านพกเหรียญหลวงปู่บุญส่ง และมีผู้ร่วมเดินทางในคณะนั้นทราบว่ามีผู้เสียชีวิตอีกด้วย ท่าน อ.การุณจึงเชื่อมั่นในบารมีหลวงปู่บุญส่งยิ่ง เมื่อทางวัดมีงานอะไรท่านจะมาช่วยไม่เคยขาด

Read more

2375.พระคาถาพระเจ้าเข้านิโรธ หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า

พระคาถาพระเจ้าเข้านิโรธ หลวงปู่ศุข ตั้งนะโม ๓ จบ แล้วกล่าวพระคาถา นิพพานัง ตะถาคะตัง หัทยัง เอกกะฌานัง ปะรังยัตตะวา ปะสาโส จัตตะระภูตานัง นิพานัง อะสันนัง มะระณะจิตตัง อิติทะฌานัง ปะฐะมะฌานังเทวัตตะ มหาชาเต สัพพะ

Read more

2374.ตารุกขปติเจ้าแห่งผี

“ตารุกขปติเทพบุตร” ชาวบ้านเขาเรียกว่า “ปู่หลุบ” หรือ “ปู่ตาหลุบ” หรือ “เจ้าพ่อปู่หลุบ” เป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลพวกผีและเปรตที่พ้นจากนรกขึ้นมาแล้ว เรื่องของ “ตารุกขปติ” ตนนี้นั้น ผู้ข้าฯ พิจารณาแล้วว่า “แต่เมื่อครั้งกัปป์ศาสนาของพระพุทธเจ้าเวสภู ตาแกเป็นคนทุกข์ยากไร้ทำกสิกรรมเลี้ยงชีวิตในเขตวังสะพุง (อ.วังสะพุง จ.เลย) ได้ลูก ๗ คน

Read more

2373.”หลวงพ่อไพบูลย์ เป็นพระนิยตโพธิสัตว์ “

“หลวงพ่อไพบูลย์ เป็นพระนิยตโพธิสัตว์ จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ ๘ ในอนาคตวงศ์”(ปกิณกธรรม หลวงพ่อไพบูลย์ สุมังคโล)(จากธรรมประวัติ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม) (และธรรมประวัติ หลวงปู่จาม มหาปุญโญ) “ พระนิยตโพธิสัตว์ ” คือ พระโพธิ์สัตว์ที่ได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าแล้วพระเทพวิสุทธิญาณ (หลวงพ่อไพบูลย์ สุมังคโล) วัดอนาลโยทิพยาราม

Read more

2372.อำนาจจิตหลวงพ่อเกษม

[ ที่มา : หนังสือที่ระลึกหลวงพ่อเกษม เขมโก ] “ กล่าวกันว่า ตอนที่หมอจะทำการผ่าตัดเอากระดูกผุออกและใส่พลาสติกแทน(หลวงพ่ออาพาธด้วยโรคกระดูกสันหลังผุ) ในขณะที่นำท่านเข้าห้องผ่าตัด ท่านได้ถามหมอว่าจะใช้เวลาผ่าตัดกี่ชั่วโมง หมอบอกว่าหนึ่งชั่วโมงก็เสร็จ ท่านบอกว่าไม่ต้องวางยาสลบหมอบอกว่า ไม่ได้ เพราะตอนผ่าตัดจะเจ็บปวดมาก กลัวจะทนไม่ไหวท่านบอก ไม่ต้อง ถ้าจะผ่าตัดเมื่อไรบอกด้วย เมื่อหมอทำความสะอาดร่างกายเรียบร้อยแล้วได้บอกท่านว่า หมอเตรียมพร้อมจะทำการผ่าตัดแล้วท่านก็บอกลงมือได้

Read more
error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ