1748.โอม พยางค์ศักดิ์สิทธิ์

โอม พยางค์ศักดิ์สิทธิ์ คำว่า โอม เชื่อว่าทุกคนย่อมรู้จักคำนี้ดี และ เราทราบกันดีว่าความหมายของคำว่าโอม มาจากคำ 3 พยัญชนะ รวมกัน คือ อะ อุ มะ โดยแบ่งออกเป็น 2 นัยความหมาย คือ ความหมายทางฮินดู

Read more

1746.หลวงปู่แจ้ง วัดประดู่ ผู้มีพระเวทย์พุทธาคมอันเข้มขลัง มีตบะบารมีแก่กล้า

◎ หลวงปู่แจ้ง วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม พระมหาเถราจารย์ยุคเก่าผู้มีพระเวทย์พุทธาคมอันเข้มขลัง มีตบะบารมีแก่กล้า “ วัดประดู่ ” นั้นเป็นวัดโบราณ ไม่มีผู้ใดรู้ถึงประวัติที่แท้จริง ชาวบ้านในแถบนั้นสันนิษฐานว่าคงสร้างในราวปลายกรุงศรีอยุธยา ประมาณ พ.ศ.2320 จากการค้นคว้าทางวิชาการก็พอจะถือได้ว่า “ วัดประดู่ ” นี้เป็นวัดที่เก่าแก่วัดหนึ่งในย่านจังหวัดสมุทรสงคราม

Read more

1745.บุญหมด…

บุญหมด หลวงพ่อสุรศักดิ์ท่านเคยกล่าวกับผมไว้ว่า เมื่อตอนที่ฉันอายุ 33 ปี ฉันได้ก่อสร้างโบสถ์วัดประดู่อารามหลวง แต่ไม่แล้วเสร็จ ฉันเป็นหนี้ค่าก่อสร้างอยู่ประมาณ 1 ล้านบาทเศษ ฉันเลยปรึกษากับกรรมการวัด มีมติกันว่า น่าจะออกเหรียญเพื่อให้ญาติโยมเช่าบูชา ฉันจึงนำเหรียญของอาจารย์ของฉัน คือหลวงพ่อหยอดวัดแก้วเจริญ ฉันได้นำเหรียญหลวงพ่อหยอดวัดแก้วเจริญ ไปให้โรงงานทำการผลิตจำ นวน10,000 เหรียญ เจ้าของโรงงานกล่าวว่า

Read more

1744.พระพิราพ อวตารปางหนึ่งของพระศิวะ

พระพิราพ พระพิราพคืออวตารปางหนึ่งของพระศิวะ เป็นภาคดุของพระศิวะ เป็นภาคที่พระศิวะสำแดงพระองค์เป็นธาตุไฟ พระพิราพหรือพระไภรวะ เป็นภาคที่พระศิวะ อวตารลงมาปราบความชั่วร้ายพระองค์เป็นเจ้าแห่งความตาย หายนะ ภัยสงคราม โรคระบาด ตำนานที่มาที่แพร่หลายที่สุดเกี่ยวกับพระไภรวะ คือ พระศิวะตัดเศียรที่ห้าของพระพรหมเพราะเหตุที่พระพรหมโกหกว่ารู้ที่สุดแห่งเสาศิวลึงค์ เมื่อพระศิวะตัดเศียรที่ห้าแล้ว ปรากฏว่าสะบัดมืออย่างไรก็ไม่สามารถทำให้เศียรพระพรหมหลุดออกจากมือได้ พระพรหมทูลว่าเหตุเพราะพระพรหมคือพระเป็นเจ้าเช่นกันพระศิวะจึงต้องใช้กรรมไถ่บาปที่ประหารเศียรที่ห้าแห่งพรหม จากเหตุการณ์นี้พระศิวะจึงลงจากเขาไกรลาสมีสุนัขสีดำนัยตาแดงเป็นผู้ติดตาม จาริกไปในป่าช้า เป็นเจ้าแห่งภูติผี มีเขี้ยวที่มุมปาก

Read more

1743.ว่านเสน่ห์จันทร์ กับความเข้าใจคลาดเคลื่อน

ว่านเสน่ห์จันทร์ กับความเข้าใจคลาดเคลื่อน ว่านเสน่ห์จันทร์ มีหลายชนิด เช่น เสน่ห์จันทร์แดง จันทร์ดำ จันทร์เขียว จันทร์ขาว จันทร์หอม จันทร์มหาโพธิ์ จันทร์โกเมน(ชนิดนี้หายากที่สุด ตามตำรา) ว่านเสน่ห์จันทร์เป็นว่านที่ไม่ทิ้งใบ คือต้นไม่ยุบฝังหัวเมื่อผ่านฤดูฝน ดังนั้น การพลีต้นว่านชนิดที่ไม่ทิ้งใบยุบต้น จึงมีขั้นตอนเคล็ควิธีที่แตกต่างจากว่านชนิดทิ้งใบ แต่คนในปัจจุบันส่วนใหญ่ไม่ทราบหลักการตรงนี้ ก็จะทำการพลีแบบเดียวกันทั้งหมด

Read more

1742.ว่านดอกทอง ดอกทองจริงหรือ?

ว่านดอกทอง ดอกทองจริงหรือ? ว่านชนิดนี้ ปัจจุบันมีหลายชื่อเรียก บางคนตั้งชื่อใหม่เพื่อให้ดูแตกต่าง บ้างตั้งชื่อเพื่อเลี่ยงคำว่าดอกทอง มันดูไม่เพราะเสนาะหู โบราณเรียกว่า ดอกทอง มันก็คือ ดอกทอง อย่าไปเรียกชื่อใหม่แล้วคิดว่ามันไม่เหมาะสมเลย โดยเฉพาะพวกนักไสยเวทย์ที่ไปตั้งคำใหม่ ผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะพวกคุณได้ชื่อว่ากำลังอนุรักษ์ศาสตร์โบราณดังนั้น การคงความเป็นโบราณไม่ว่าจะเป็นคำเรียก พิธีกรรม มันจะมีเสน่ห์ในตัวมากกว่า ไปประดิษฐ์คำใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ให้แตกต่าง

Read more

1179. ตามรอยหลวงปู่หล้า (ตาทิพย์) แห่งวัดป่าตึง จ.เชียงใหม่

หลวงปู่หล้าตาทิพย์ วัดป่าตึง จ.เชียงใหม่ ชื่อเสียงของหลวงปู่หล้า เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปก็เนื่องด้วยท่านเป็นพระที่ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักศีลธรรมอันงดงาม หลวงปู่หล้าท่านได้รับสมญานามจากศรัทธาญาติโยมว่ามีญาณวิเศษที่สามารถล่วงรู้เหตุการณ์ข้างหน้าได้ จนชาวบ้านทั่วไปเรียกท่านว่า “หลวงปู่หล้าตาทิพย์” หลวงปู่หล้า (พระครูจันทสมานคุณ) ท่านเกิดในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ 5 ซึ่งอยู่ในช่วงผลัดเปลี่ยนเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่สมัยของเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ 7 (พ.ศ.2426-2439) กับเจ้าอินทวโรรส สุริยวงศ์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่

Read more

1178. ฤทธิ์อภิญญาหลวงปู่สีทัตถ์!! พาเณรข้ามน้ำโขง

ฤทธิ์อภิญญาหลวงปู่สีทัตถ์!! พาเณรข้ามน้ำโขง วันนี้จะกล่าวถึงตำนานเรื่องเล่าขาน ฤทธิ์อภิญญาบารมีของหลวงปู่สีทัตถ์ พระเถราจารย์ผู้ทรงคุณวิเศษ แห่งวัดพระธาตุท่าอุเทน **ในประวัติของเมืองท่าอุเทนได้มีผู้บันทึกถึงเรื่องหลวงปู่ว่า หลวงปู่ท่านข้ามโขง (แม่น้ำโขง) โดยไม่ต้องใช้เรือ เหตุนี้เกิดขึ้นที่อำเภอบ้านแพง ซึ่งสมัยนั้นเป็นเพียงตำบลหนึ่งเท่านั้น จากปากคำของคนที่เชื่อถือได้ กล่าวกันว่าผู้เปิดเผยเรื่องอภินิหารของหลวงปู่ คือ อดีตครูใหญ่ตำบลหนึ่ง ซึ่งนายอำเภอแต่งตั้งให้ไปเป็นครูผู้ใหญ่ในตำบลที่มีผีปอบมาก ๆ เพื่อให้ไปปราบผีและได้ผลเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง บรรดาผีที่เข้าสิงคนอยู่นั้น

Read more

897. ทำไมต้องพระปิดตา พระปิดตาคืออะไร..

ทำไมต้องพระปิดตา พระปิดตาคืออะไร.. พระปิดตาความจริงไม่มีชื่อนี้ แต่มักนิยมเรียกกันมานานจนชินปาก “พระปิดตา”ลักษณะขององค์พระท่านเป็นการยกพระหัตถ์ ปิดพระพักตร์ มิใช่ยกพระหัตถ์ปิดพระเนตร(ตา) แต่ปิดรวม ตา หู จมูก ปาก และดวงหน้าซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของกาย ส่วนใจเป็นนามก็ปิดโดยสมมุติ นับเป็นอาการสำรวมอายตนะ 6 ประการ โดยหลักๆพระปิดตาจะมีทั้งหมด 3 ประเภท

Read more
error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ