2543.คาถาพระขันแก้ว คุณแม่บุญเรือน วัดอาวุธฯ ช่วยแก้ไขอุปสรรคชีวิต

คาถาพระขันแก้ว คุณแม่บุญเรือน วัดอาวุธฯ สำหรับคนที่ชีวิตติดขัด บารมีคุณแม่บุญเรือนจะช่วยแก้ไขอุปสรรคชีวิต ปัญหาต่างๆให้ผ่านไปได้ด้วยดี เป็นแนวทางชีวิตรุ่งโรจน์ เจริญก้าวหน้า ถ้าลองศึกษาดูดีๆ ลูกศิษย์คุณแม่บุญเรือน จะมีฐานะดี มีชีวิตที่ดี ด้วยบารมีคุณแม่ท่านเมตตา “นะ พระขันแก้ว แผ้วถางทางพระนิพพาน สินมัคญาณ ทานบารมี ไมตรีเมตตา กรุณา มุทิตา

Read more

2542.ท่านให้ไว้ ท่อง ป้องกันโรคภัย และสิ่งไม่ดีต่างๆ

คาถาป้องกันโรคภัย และสิ่งไม่ดีต่างๆ นะโม 3 จบ แล้วว่า ” พระพุทโธ ท้าวเวสสุวัณโณ พระอะระหัง สันติ”ท่องไว้ช่วยได้ พระอะระหัง สันติ ความหมายก็บอกอยู่แล้ว ว่า สงบสุข และมีสันติ… ท่องไว้ให้ขึ้นใจ แล้วบอกคนอื่นต่อๆไป” หลวงปู่บุญส่ง ฐิตสาโรวัดสันติวนาราม

Read more

2532.พระคาถาเจ้าสัว หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว

พระคาถาเจ้าสัว ของหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว บทนี้นั้นเป็นมนต์จินดามณีอีกบทหนึ่งที่ใช้เรียกคนเรียกลาภ ให้คนทั้งหลายมาช่วยเรา สนับสนุนเรา ทำมาค้าขึ้นมีโชคมีลาภ ตั้งนะโม 3 จบ โอม พะลังวา ราชะกุมาโรวา ราชะกุมารีวา อัคคะมะเหสีวา เทวีวา ราชาวา ราชะเศรษฐีวา สมโณวา พราหมโณวา

Read more

2522.คาถาดีของขุนพันธ์รักษ์ราชเดช

คาถาดีของขุนพันธ์รักษ์ราชเดช ข้าพเจ้าจะบอกของดีของคุณพ่อสักนิดหน่อย เป็นคาถาป้องกัน ตัวของเขาอ้อ และเป้นยาของชายชาตรี ให้สมกับที่เขาลือกันวาขุนพันธฯ ต้องมีคาถาดี ใครแก้ได้จะได้ของดีของ ขุนพันธฯ รายการ ฉันท์ทิพย์ลูกปลายแถวใหอานิสงส์เป้นของที่คุณพ่อเรียมาจากคุณปู่ตั้งแต่เด็ก ๆ เป็นของสำนักเขาอ้อทำให้คุณพ่อตั้งปณิธานเอาไว้ว่าวันหนึ่งต้องเป็นศิษย์เขาอ้อให้ได้ และไม่เคยถ่ายทอดให้ใคร นอกจากลูก.. #คาถาขุนพันธรักษ์ราชเดช เสก นะ ทาทีโสต โม

Read more

2519.พระคาถาเสกยา หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว

พระคาถาเสกยาของ หลวงปู่บุญ ขันธโชติวัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม ตั้งนะโม 3 จบพุทธะระตะนัง ธัมมะระตะนัง สังฆะระตะนัง โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง สัพพะทุกขัง สัพพะโรคัง วินาเสติ อะเสสะโต นะโมพุทธายะ ใช้เสกยาเพื่อให้อำนาจพระรัตนะตรัย เสริมอำนาจยาให้มีความศักดิ์สิทธิ์ ในการกำจัดโรคภัยให้สูญหายไป

Read more

2516.คาถาเกราะเพชรพระพุทธเจ้า หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

คาถาเกราะเพชรพระพุทธเจ้า “สวดภาวนาทุกวันป้องกันภัยอันตรายต่างๆได้ ทำให้เจริญรุ่งเรือง โชคชะตาราศีดีขึ้นทุกวัน” อิติปิโสภะคะวา มือข้าพเจ้าสิบนิ้วประนมขึ้นหว่างคิ้ว ขอถวายต่างธูปเทียนทอง จักขุของข้าพเจ้าทั้งสองอันแวววาว ขอถวายต่างประทีปแก้วดอกประทุมชาติ บูชาบาทพระพุทธเจ้าอันงามยิ่งนัก เป็นวงกงจักรร้อยแปดประการ พระเจ้าเสด็จไปแล้วพระทูลกระหม่อมแก้วเข้าสู่พระนิพพาน พระองค์ทรงญาณเห็นทั่วแดนไกล พระเจ้าบัญญัติให้ภาวนาให้ว่า มะอะทุกขัง อุอนิจจัง อะอนัตตา สังโฆ สังฆังตั้งใจภาวนา ศัตรูมีมาแก้ไขได้ทุกประการ

Read more

2503.คุณไสยต่างๆที่ลอยมากลางอากาศจะตกลงในบาตรน้ำมนต์นั้นเป็นฟองเดือดฟู่

” ในยามหลวงปู่หินท่านปลุกเสกพระพิมพ์สมเด็จ ในพระอุโบสถ์วัดระฆังนั้น หลวงปู่จะเอาบาตรตั้งไว้ด้วย ขณะบริกรรมพระคาถาอยู่นั้น คุณไสยต่างๆที่ลอยมากลางอากาศจะตกลงในบาตรน้ำมนต์นั้นเป็นฟองเดือดฟู่พร้อมทั้งมีเสียงดังของวัตถุกระทบบาตรให้ได้ยินเนืองๆ ลูกศิษย์เคยสอบถามหลวงปู่ว่าเสียงดังนั้นเป็นอะไร หลวงปู่ตอบว่าเป็นพวกตะปู ก้อนหิน หรือของเเข็งที่เป็นคุณไสย์เเต่เป็นที่น่าประหลาดใจว่าเมื่อมาดูที่ก้นบาตรที่วางอยู่ก็ไม่เห็นมีอะไรอยู่มีเเต่น้ำมนต์เปล่าๆเท่านั้น ถามหลวงปู่ว่าคุณไสยเหล่านั้นหายไปไหน หลวงปู่ตอบว่า ถูกทำลายหมดโดยพระคาถาชินบัญชร “ หลวงปู่หิน อินทวินโยวัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯCr.SaRaN WiKi

Read more

2502. ถ้าพวกเธอสวดพระคาถาชินบัญชรมากๆ ถึงเวลาเธอจะรู้เอง

“..ถ้าพวกเธอสวดพระคาถาชินบัญชรมากๆ ถึงเวลาเธอจะรู้เอง เวลาทรัพย์สินจะมา จะมาแบบปุปปับ เรียกว่าตั้งตัวรับไม่ทันเชียวแหละ ถ้ายังไม่มา ก็เป็นการสะสมบุญกุศล พลังงานที่ดี บันทึกเข้าสู่จิตใจพวกเธอเองนะ…มีเวลาก็ให้พาสวดกันมากๆ ล่ะ เดี๋ยวดีเอง..” โอวาทธรรมหลวงปู่บุญส่ง ฐิตสาโรวัดสันติวนาราม อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

Read more

2499. คาถาวิรุฬจำบัง หลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม

คาถาวิรุฬจำบังของหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม ล้อมก็ไม่เจอ เดินผ่านไปก็ไม่เห็น พุทธังบังจักขุ มะอะอุ ไม่เห็นอิตัวกู ธัมมังบังจักขุ มะอะอุ ไม่เห็นอิตัวกู สังฆังบังจักขุ มะอะอุไม่เห็นอิตัวกู ฆะเตสิ อะหังปิตตัง นะชานามิ โจรา โจวา โจวา ประรายันติ ใช้กำบังตนในยามมีภัย ช่วยให้แคล้วคลาดจากศัตรู

Read more
error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ