2553. มนต์มายามหางงงวย

มนต์มายามหางงงวย ของหลวงพ่อกวยตั้งนะโม ๓ จบ โอม พระรำจวนป่วนปั่นทั้งกายา ร้อนจนถึงชั้นพระอินทร์ พระพรหม พระยม พระกาฬ พระจัตตุโลกบาลบันดาลร้อนไปถึงนางอุมา ฝ่ายพระอินทร์ เมื่อเธอจะประทานพระคาถานี้ ให้มาแก่พญานกการเวก เป็นนกเอกในจักรวาล ก็บันดาลไปถึงพระฤๅษี ๔ ตนชื่อพระมันตัน ตนหนึ่งชื่อพระมหาเวท ตนหนึ่ง

Read more

2546.หากมีทุกข์ใดแก้ไม่ตก ลองระลึกถึงกรมหลวงชุมพร

หากมีทุกข์ใดแก้ไม่ตก ลองระลึกถึงกรมหลวงชุมพร หรือจุดธูปบนบานศาลกล่าวท่าน แล้วไปแก้ที่ศาลท่าน!!! พระคาถาบูชาพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตั้งนะโม ๓ จบ ชุมพรจุตติ อิทธิกรณัง สุโข นะโมพุทธายะนะมะพะทะ จะพะกะสะ มะอะอุหรือชุมพรจุตติ อิทธิกรณัง สุโขนะโมพุทธายะทะอะระหัง ทะ จะพะ กะสะ มะอะอุ

Read more

2544.มนต์หายเคียดแค้น

มนต์หายเคียดแค้น คาถาชั้นสูงของหลวงพ่อกวย ตั้งนะโม ๓ จบ โอม วิตตัง พันธะนัง สะวาหะ โอม กังกัง มะหากัง สะวาโหม มนต์บทนี้ใช้แก้ความเคียดแค้นของคน ถ้าใครมีความเคียดแค้นต่อเราให้เอาใบพลูสดมาหนึ่งใบแล้วเขียนชือคนที่เกลียดชังเราใส่ในใบพลูนั้นเสร็จแล้วให้เสกมนต์บทนี้เป่าใส่ใบพลู ๓ จบ แล้วเอาใบพลูนั้นมาเคี้ยวเดินไปคุยกับคนที่เกลียดชังเรานั้น เขาจะหายเคียดแค้นเราในทันที มนต์บทนี้ใช้กับแฟนที่เคียดแค้นเราได้ดีกัน

Read more

2533.คาถาปราบคุณไสย หลวงพ่อโอภาสี

คาถาปราบคุณไสย ของ หลวงพ่อโอภาสี อาศรม บางมด นะโม 3จบ นิพพานะสัมปัตตโต ระโต โสสัตตะมะโนสัตตะโมจะโน สะมาเปตีธะ สัตเต โย สะมะทานังนิพพานะ สัมปัตโต ระโต โส ปฏิจฐา โหตุ ปาณินัง

Read more

2532.คาถาหลวงพ่อชา สุภทฺโท

คาถาหลวงพ่อชา สุภทฺโท ” .. นายทหารท่านหนึ่ง มาเฝ้ากราบอ้อนวอนขอพระเครื่องของหลวงพ่อ แต่ท่านไม่มี ท่านเมตตาบอกว่า “เอาไปทำไมของอย่างนั้น เอาต่อนมันไม่ดีกว่ารึ” (ต่อน หมายถึง ชิ้น-เนื้อ-ตัว คือ น้ำกับต่อน ก็คือ น้ำกับเนื้อนั่นเอง) ท่านบอกแล้วก็สั่งให้หากระดาษมาจดคาถาใส่ลงไป ม้วนเป็นหลอดกลมๆ ส่งให้นายทหารท่านนั้น

Read more

2526.คาถาแคล้วคลาด หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ

คาถาแคล้วคลาดของหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ ด่านขุนทด นครราชสีมา ตั้งนะโมฯ 3 จบ พุทธัง นพไกรเข้ามาอยู่ในตัวกู ให้แคล้วคลาดศัตรู วินาสสันติธัมมัง นพไกรเข้ามาอยู่ในตัวกู ให้แคล้วคลาดศัตรู วินาสสันติสังฆัง นพไกรเข้ามาอยู่ในตัวกู ให้แคล้วคลาดศัตรู วินาสสันติ ภาวนาทุกคร้ังก่อนออกจากบ้าน ก่อนออกเดินทาง

Read more

2510.พระคาถานะหน้าทอง หลวงพ่อดิษฐ์ วัดปากสระ

พระคาถานะหน้าทอง ฉบับดั่งเดิมคัดลอกจากคู่มือชายชาตรีฉบับเดิมในงานฉลองอายุพระครูเนกขัมมาภิมนต์ หลวงพ่อดิษฐ์ ติสสโร วัดปากสระ พัทลุง กรรมวิธีท่อง คาถานะหน้าทองพระคาถานะหน้าทอง เมื่อถึงบทพระคาถาแต่ละตัวให้ทำตามแต่ละบทนั้นท่องถึง ตัว นะ ก็ให้กำหนดจิตนึกเขียนที่กลางเศียรพระลักษณ์หน้าทองเป็นอักขระตัว นะ ท่องถึงบท โม ก็เขียนอักขระตัว โม ลงบนหน้าผากท่องถึงบท พุท ก็ให้เขียน

Read more

2509.คาถาน้ำมนต์ 7 ขัน อ.ชาญณรงค์

คาถาน้ำมนต์ 7 ขัน เป็นวิชาหนึ่งของท่าน อ.ชาญณรงค์ เป็นวิชาที่ท่านใช้เพื่อช่วยเหลือตนเองในยามที่รู้สึกว่าดวงตกนั้นคือวิชา อาบน้ำมนต์ 7 ขัน ซึ่งทุกท่านที่อ่านเจอข้อเขียนนี้สามารถนำไป ทำน้ำมนต์อาบเมื่อดวงตกหรือต้องการขับไล่สิ่งอัปมงคลให้ออกไปจากตัว ถ้าเมื่อไรการงานติดขัดการเงินติดขัดก็สามารถทำน้ำมนต์ 7 ขันอาบได้ น้ำมนต์ขันที่ 1 ให้เป็นศิริมงคลว่าดังนี้”อิติปิโสวิเสเส อิเสเสพุทธะนาเม อิเมนาพุทธะตังโส อิโสตังพุทธะปิติอิ”

Read more

2504.คาถาหลวงพ่อสุด วัดกาหลง

คาถาหลวงพ่อสุด วัดกาหลง ตั้งนะโม 3 จบ โทวิตตะวา มหาวีโร โทรันโต มะละมัตตะโนโทวิตตะวา นะ ปาปัง โทตักเกสัง นะมามิหัง หลวงพ่อสุด วัดกาหลง ท่านเป็นอาจารย์ของจอมโจรตี๋ใหญ่ผู้เลื่องชื่อ พระคาถานี้เด่นคงกระพัน มีพุทธคุณทางด้านปกป้องคุ้มครอง ค้าขายดี แอพเกจิ

Read more
error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ