2622.คาถาบูชาหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน มีเงินมีทอง มีโชคมีลาภ

คาถาบูชาหลวงพ่อเงิน วัดบางคลานให้ตั้ง นะโมฯ 3 จบ แล้วสำรวมจิตกล่าวคาถาสิทธิพุทธัง กิจจังมะมะ ผู้คนไหลมา นะชาลีติสิทธิธัมมัง จิตตังมะมะ ข้าวของไหลมา นะชาลีติสิทธิสังฆัง จิตตังมะมะ เงินทองไหลมา นะชาลีติฉิมพลี มหาลาภัง ภะวันตุเม วันนมัสการหลวงพ่อเงิน วันอังคาร วันพฤหัสบดี

Read more

2621.คาถากันผี หลวงพ่อจีด

“คาถากันผี” มีคาถาอยู่บทหนึ่งสำหรับผู้กลัวผี ซึ่งเป็น คาถาของ หลวงพ่อจีด ปุญญสโร อดีตเจ้าวาสวัดถ้ำเขาพลู อ.ปะทิว จ.ชุมพร ท่านเกิด พ.ศ.2419 และได้มรณภาพ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2502 หลวงพ่อจีด ได้บอกคาถาบทนี้ให้กับชาวบ้าน เพื่อป้องกันภูตผีปีศาจ ให้ภาวนาก่อนนอนทุกคืน

Read more

2608.คาถามหาเมตตา หลวงปู่ขาว อนาลโย

พระคาถามหาเมตตาของ หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกองเพล นะโม 3 จบ พุทธะเมตตัง จิตตังมะมะ พุทธะพุทธานุภาเวนะธัมมะเมตตัง จิตตังมะมะ ธัมมะธัมมานุภาเวนะสังฆะเมตตัง จิตตังมะมะ สังฆะสังฆานุภาเวนะ ฯ. ท่องบ่นเป็นเมตตามหานิยมฯ ทำจิตให้เป็นเมตตา หมั่นเจริญภาวนาจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย แอพเกจิ

Read more

2597.กิตติคุณพระครูนิวาสธรรมขันธ์(หลวงพ่อเดิม) 2

กิตติคุณพระครูนิวาสธรรมขันธ์(หลวงพ่อเดิม) 2 เพราะปกติแล้วออกพรรษาท่านจะไปช่วยวัดที่ขาดแคลน สร้างถาวรวัตถุเสมอต้นปี พ.ศ. ๒๔๘๑ข้าพเจ้าจึงมีโอกาสเข้าไปกราบแทบเท้าของท่านที่วัดต่อหน้าเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควข้าพเจ้า และหลวงพ่อจันทร์เดินทางด้วยเกวียนของชาวบ้านจากเนินมะกอกลัดทุ่งเข้าท้ายบ้านหนองโพ มุ่งไปที่วัดหนองโพ เวลานั้นมีอุโบสถศาลาการเปรียญ และหมู่กุฏิไม่กี่หลัง กุฏิของหลวงพ่อใช้ปลูกเป็นคล้ายศาลามีเสื่อลำแพนกั้นเอาไว้กันลมกันฝุ่น ส่วนกุฏิใหม่นั้น ชาวบ้านยังช่วยกันสร้างอยู่โดยอ้างเหตุผลกับหลวงพ่อว่า จะรื้อกุฏิเดิมของหลวงพ่อไปเป็นศาลาปลงศพของชาวบ้านนั่นแหละหลวงพ่อจึงยอมตกลง ข้าพเจ้าก้มลงกราบแทบเท้าของหลวงพ่อก่อนที่จะเงยหน้าขึ้นพนมมือหว่างอก หลวงพ่อจันทร์ได้เอ่ยแนะนำว่า ศิษย์ของกระผมเองชื่อนายประดิษฐ์ ลิ้มประยูร ได้ทราบถึงพระกิตติคุณของหลวงพ่อ จึงมามอบตัวเป็นศิษย์เขามีอาชีพเป็นคนรถไฟ

Read more

2593.คาถาเรียกเหล็กไหล

คาถาเรียกเหล็กไหลของหลวงปู่คำคะนิง จุลมณี บริกรรมเป็นสมาธิ เหล็กไหลจะเสด็จมาเอง เหมือนหลวงปู่คำคะนิงบ่อยครั้งที่ภาวนาคาถาเป็นประจำเหล็กไหลมักจะตกลงมาในบาตรเอง “จิ เจ รุ นิ เตชะ สะ ติวายุละภะ ภะเวสัจเจเอชิมะอะปานุติ ปะถะวิยัง” ที่มา​ คาถา​ครู​พักลักจำ

Read more

2591.คาถาคุ้มครอง หลวงพ่อเกษม เขมโก

คาถาของหลวงพ่อเกษม เขมโก ธัมโม มะมัง สุรักขะตุ ใช้สวดให้พระคุ้มครอง ป้องกันภูติผีปีศาจ ก่อนจะออกจากบ้านเดินทาง ให้สวด ๓ จบ ๗ จบ แล้วระลึกถึงหลวงพ่อเกษม เขมโก เด็กนอนไม่หลับร้องไห้งอแงในเวลากลางคืน ให้ใช้คาถานี้เป่าศีรษะเด็ก ๓ พ้วง เด็กนอนหลับสบาย เวลาพาเด็กเดินทางไปต่างถิ่น

Read more

2588.พระคาถาสารพัดกัน พระคาถากันภัย หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก

คาถาหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พระคาถาสารพัดกัน บุญฤทธิ์ ปกปิดรักษา สุโกปัญจะ ถอยนะถอยนะบุญฤทธิ์ ปกปิดรักษา สุโกปัญจะ นะระงับดับภัยบุญฤทธิ์ ปกปิดรักษา สุโกปัญจะ กันหะเนหะ อมนุษย์อย่านะ พระคาถากันภัย นะพุทธัง พระอะระหังกันตัว พระเจ้าทูลหัว คุ้มตัวข้าพเจ้า พระพุทโธ เป็นกำแพงวัง

Read more

2581.คาถาพุทธวิทยาคม หลวงปู่ครูบาธรรมชัย

คาถาพุทธวิทยาคม ของหลวงปู่ครูบาธรรมชัย******************************************** พุทธัง ธัมมัง สังฆัง จาติกันตัง มะระณะกัน ปาณาติกัน สารพัดกันกัน พุทธัง อะระหัง จังงัง ภาเว สัมปะฏิจฉามิ เม สัมมุขา สัพพาหะระติ เต สัมมุขา อิอะระนัง

Read more

2564.พระคาถามารวิชัย หลวงพ่อมี วัดมารวิชัย

พระคาถามารวิชัย หลวงพ่อมี วัดมารวิชัย อะหัง ภะคะวา มาระชัยยังอัปราชัยยัง สิหะพยัคฆาครุธโธนานา สัพยังนินิสูสูพุทธะ พุทธะ อัตตะ อัตตะ เตชะโส ภะคะวา พระคาถานี้เป็นของหลวงพ่อมี วัดมารวิชัยเดิมเป็นคาถาโบบราณพบที่ฐานพระประธาน วัดมารวิชัย หลวงพ่อมีท่านได้เอามาสวดทำน้ำมนต์ สวดรดคนที่โดนคุณไสย หรือต่อชะตา หากภาวนาระหว่างทานข้าวหลวงพ่อท่านว่าเป็นเหตุทำให้หนังเหนียวอยู่ทนแล

Read more
error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ