6345. “สามัคคีมีวินัยเป็นเหตุนำพาให้ชาติเจริญ”

“สามัคคีมีวินัยเป็นเหตุนำพาให้ชาติเจริญ”

“ประเทศไหนประชาชนพลเมืองมีความสามัคคีกลมเกลียวกันดี มีระเบียบวินัยดี ประเทศนั้นก็เจริญและอยู่ในฐานะดี ยิ่งมีความสมัครสมานกลมเกลียวกันมาก ก็ยิ่งเจริญมาก จึงเห็นได้ว่า ความสามัคคีกลมเกลียวกันในระหว่างคนในชาติ


รัชกาลที่-๙-ทรงผนวช

และความเข้าใจรักษาระเบียบวินัยนี้ ย่อมเป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่ง ที่จะช่วยนำประเทศชาติสู่ ความวัฒนาถาวร”

(พระราชดำรัส ในหลวง รัชกาลที่ ๙) พระราชทานในงานสมโภชเนื่องในโอกาสนิวัติพระนคร ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๐๔

แอพเกจิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ