2656.ยันต์เกษาผิด คาถาเกษาผิด หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับยันต์เกษาผิดที่หลวงพ่อกวยท่านใช้ลงตะกรุด

หวังว่าจะเป็นความรู้ให้พี่ๆได้ไม่มากก้อน้อยนะครับ นะสิวัง พรหมมา มะอะอุ

ยันต์เกษาผิด คาถาเกษาผิด หรือหัวใจอาการ ๓๒ เป็นพระคาถาที่มีคุณวิเศษทางอยู่ยงคงกระพัน เป็นการถอดหัวใจพระคาถาโดยการนำคำแรกของแต่ละวรรคในคาถาอาการ ๓๒ มาภาวนา ดังนี้ เกโลนะทะ ตะมังนะอะ อะวะหะยะ กิปิปะอะ อะอุกะปิ เสปุโลเส เมอะวะเข สิงละมุมะ

๑. เก = เกสา ผมทั้งหลาย ๒. โล = โลมา ขนทั้งหลาย ๓. นะ = นะขา เล็บทั้งหลาย ๔. ทะ = ทันตา ฟันทั้งหลาย ๕. ตะ = ตะโจ หนัง

๖. มัง = มังสัง เนื้อ๗. นะ = นะหารู เอ็นทั้งหลาย ๘. อะ = อัฏฐี กระดูกทั้งหลาย๙. อะ = อัฏฐิมิญชัง เยื่อในกระดูก ๑๐. วะ = วักกัง ม้าม๑๑. หะ = หะทะยัง หัวใจ ๑๒. ยะ = ยะกะนัง ตับ

๑๓. กิ = กิโลมะกัง พังผืด ๑๔. ปิ = ปิหะกัง ไต ๑๕. ปะ = ปัปผาสัง ปอด ๑๖. อะ = อันตัง ลำไส้ใหญ่ ๑๗. อะ = อันตะคุณัง ไส้น้อย ๑๘. อุ = อุทะริยัง อาหารใหม่

๑๙. กะ = กะรีสัง อาหารเก่า ๒๐. ปิ = ปิตตัง น้ำดี ๒๑. เส = เสมหัง น้ำเสลด ๒๒. ปุ = ปุพโพ น้ำเหลือง ๒๓. โล = โลหิตัง นำเลือด ๒๔. เส = เสโท น้ำเหงื่อ ๒๕. เม = เมโท น้ำมันข้น

๒๖. อะ = อัฐสุ น้ำตา ๒๗. วะ = วะสา น้ำมันเหลว ๒๘. เข = เขโฬ น้ำลาย ๒๙. สิง = สิงฆาณิกา น้ำมูก ๓๐. ละ = ละสิกา น้ำไขข้อ ๓๑. มุ = มุตตัง น้ำมูตร ๓๒. มะ = มัตถะเก มัตถะลุงคัง เยื่อในสมอง

ยันต์เกษาผิดที่นำมาแสดงนี้ มีกลการเดินแบบย่องตาม้าหมากรุกทแยงเป็นรูปตัว L ตำราพรรณนาคุณอาไว้ว่า คาถานี้ท่านให้ลงในยันต์เป็นตาม้าหมากรุก ลงแล้วให้เสกด้วยตัวเอง ๑๐๘ ลงด้วยตะกั่วก็ได้ หรือจะลงด้วย เงิน ทอง นาค ก็ได้ เอาด้ายเบญจพรรณทำเป็นสายตะกรุด อยู่คงแก่อาวุธหอกดาบแหลนหลาวดีนักแล

Cr.ชิติสรรค์ บรรเจิดศิลป์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ