2640.วิธีอาราธนาพระเครื่อง ของเจ้าคุณนรฯ

วิธีอาราธนาพระเครื่อง ของเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทราวาส


เจ้าคุณนรฯ

ตั้งนะโม 3 จบ

ระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ (รวมทั้งท่านธมฺมวิตกฺโก ภิกขุ)แล้วอธิษฐาน ขอให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ ดังต่อไปนี้-พระเมตตา-พระมหาเสน่ห์-พระมหานิยม -พระอุดมลาภ-พระมหาลาภ-พระมหาอุด-พระอยู่ยงคงกระพันชาตรี -พระแคล้วคลาดอุปัทวันตราย-พระหายตัว ( ศํตรูมองไม่เห็นตัว , นิพพาน )

คาถาที่ใช้อธิษฐาน สิทธะมัตถุ สิทธะมัตถุ สิทธะมัตถุ อิทัง พะลัง เอตัสสะมิง รัตตะนัตตะยัสสะมิง สัมปสาทะ นะ เจตะโส (ทุกอย่างสำเร็จตามปรารถนา)


เจ้าคุณนรฯ

ที่มา​ คาถาครูพักลักจำ

แอพเกจิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ