2635. พระคาถาพระสมเด็จสำเร็จผล

พระคาถาพระสมเด็จสำเร็จผล ของหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม

พระคาถาบทนี้ได้รับการถ่ายทอดจาก พ่อครูผาด


หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม

ตั้งนะโม ๓ จบ

นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ มะอะอุ ระโชหะระณัง ระชังหะระติ เตชะสุเนมะภูจะนาวิเว ปาสิอุอะ ปะพะยะหะ พรหมาจะมหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ สวัสสะติ ชะยะ ลาภะ ฤทธิ ประสิทธิเม

ขอพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระอริยธรรม พระอริยสงฆ์ พระโพธิสัตว์เจ้าทุกๆพระองค์ เทพไท้เทวาพรหมา คุณบิดามารดา ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระปัญญาคุณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันหาผู้ใดเสมอเหมือนมิได้ ด้วยคำกล่าวอันเป็นวาจาสัตย์นี้ ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีปัญญาแตกฉานในศาสตร์ทั้งหลาย ดุจพระมโหสถ มีวิริยะไพบูลย์ดั่งพระมหาชนก ความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ข้าพเจ้า และขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีชัยชนะเหนืออุปสรรคทั้งปวงด้วยเทอญ


หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม

พระคาถาบทนี้ใช้ ในการ ทำการมงคลทั้งหมดทั้งปวง

Cr. อ.เนส์ ชัยนาท

แอพเกจิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ