2616.คาถาป้องกันภัยอันตราย หลวงพ่อทัต วัดโบสถ์

คาถาป้องกันภัยอันตราย หลวงพ่อทัต วัดโบสถ์


หลวงพ่อทัต-วัดโบสถ์

ตั้ง นะโม 3 จบ

อะจิตเตสัพพะพุทธานัง ปาเรตุระมังกัง สิทธิตัง ปะทานะ สะระนานิ สะระนัง กะโรนติ ราชภัยยัง อัคคีภัยยัง โจระภัยยัง จะอุททะกัง สิงโห พะยัคโค จะอะสีติ สิริสัพโพ พุทธะเตเชนะ สัพพะสัตตรู วินาสันตุ ธัมมะเตเชนะ สัพพะสัตตรู วินาสันตุ สังฆะเตเชนะ สัพพะสัตตรู วินาสันตุ


หลวงพ่อทัต-วัดโบสถ์

พระคาถาบทนี้สวดภาวนาเป็นประจำ จะป้องกัน ราชภัย อัคคีภัย โจรผู้ร้าย ศัตรูจะแพ้ภัยเราด้วยอำนาจคุณพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้า เป็นมหาอำนาจ หน้าตาจะมีสง่าราศี

แอพเกจิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ